Aktualności

Święto Konia Małopolskiego 2019

22 maja 2019 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, Powożenie, · Rasa: ,

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie ser­decz­nie zapra­sza­my na „Święto Konia Małopolskiego”, któ­re odbę­dzie się w dniach 22 – 23 czerw­ca 2019 r. w „Klikowej” – Tarnów, ul. Klikowska 304. Zgłoszenia przyj­mo­wa­ne są do 10 czerw­ca.

W ramach tej impre­zy odbę­dą się:

  • XIII Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej,
  • IV Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi,
  • VI Małopolskie Mistrzostwa w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi,
  • Tarnowskie Zawody Kawaleryjskie „MILITARII”.

Propozycje i for­mu­larz zgło­sze­nio­wy dostęp­ne są na stro­nie MZHK w Krakowie.

Hodowca i Jeździec