Kwalifikacja ogierów w Lesznie

W dniach 28-29 maja 2019 r. w JKS Przybyszewo w Lesznie odbędzie się kwalifikacja ogierów ras szlachetnych do polowego treningu wierzchowego oraz wstępna kwalifikacja do stacjonarnego treningu zaprzęgowego. Przypominamy, że ocenie poddane zostaną wyłącznie ogiery, których zgłoszenie zostało opłacone w terminie. W przypadku niedowiezienia ogiera na kwalifikację opłata nie będzie zwracana.

Stajnie będą otwarte w poniedziałek od godz. 14:00. Również w poniedziałek będzie możliwość skorzystania z hali w godzinach 18:00-20:00.

W opłatach zgłoszeniowych został uwzględniony koszt pierwszej ściółki. Większą ilość słomy oraz siano będzie można zakupić na miejscu.

Po przyjeździe prosimy o wstawienie koni do oznaczonych boksów.
We wtorek od rana prosimy o zgłoszenie się do biura PZHK (hala główna) w celu dopełnienia formalności:

 • odbiór katalogu i numeru startowego ogiera
 • podpisanie zlecenia na wykonanie badania krtani i RTG bezpośrednio po kwalifikacji wraz ze zgodą na sedację ogiera
 • wpłata zaliczki za ocenę w/w badań (w przypadku ogierów niezakwalifikowanych zaliczka będzie zwracana)
  UWAGA!! Prosimy o przygotowanie odpowiedniej kwoty (246 zł) – biuro będzie przyjmować wpłaty wyłącznie w gotówce!
 • przekazanie płyty CD ze zdjęciami RTG kończyn – w przypadku gdy właściciel posiada już zdjęcia RTG kończyn konia wykonane po 27.05.2018 r., może przekazać je w dniu kwalifikacji lub przesłać do biura PZHK najpóźniej do 15 czerwca b.r. W przypadku dostarczenia zdjęć uniemożliwiających jednoznaczną ocenę stopnia osteochondrozy, właściciel jest zobowiązany dostarczyć ponownie wykonane zdjęcia oraz uiścić koszty powtórnej oceny zdjęć w kwocie 246 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące:

Harmonogram kwalifikacji:

Wtorek 28.05.2019 r.

Godz. 8:00 – 11:00

 1. Identyfikacja, pomiary, badania weterynaryjne
  – kolejność ogierów dowolna. UWAGA! konieczne okazanie paszportu konia!

Godz. 11:00 – 13:30

 1. Ocena na twardej nawierzchni
  – wg kolejności katalogowej (grupa D, A, B, C)

Przerwa obiadowa – godz. 13:30 – 14:30

Godz. 14:30

 1. Ocena ruchu i skoków luzem w korytarzu (I)
  – wg kolejności katalogowej (grupa D, A, B, C)

Środa 29.05.2019 r.

Start – godz. 8:00

 1. Ocena ruchu i skoków luzem w korytarzu (I)
  – wg kolejności katalogowej (grupa D, A, B, C)

Przerwa obiadowa – godz. 12:00 – 14:00

Godz. 14:00 

 1. Ocena eksterieru i ruchu w ręku (bonitacja)
  – wg kolejności katalogowej (grupa D, A, B, C)
 2. Badania ogierów zakwalifikowanych (RTG, krtań)
  – wg kolejności katalogowej (bezpośrednio po ogłoszeniu wyniku kwalifikacji)

Ogiery po próbach alternatywnych

 • identyfikacja, pomiary, badania weterynaryjne – 14:00
 • ocena na twardej nawierzchni oraz ocena pokroju i ruchu – bezpośrednio po zakończeniu oceny płytowej ogierów kwalifikowanych do treningu polowego

Szczegóły dotyczące przebiegu kwalifikacji.

Adres JKS Przybyszewo:
64-100 Leszno, ul. Ostroroga 9a
www.jksprzybyszewo.com

Przewiń do góry