Aktualności

MŚMK w powożeniu, Mezöhegyes 2019 – propozycje

6 sierpnia 2019 · Kategoria: MŚMK, Powożenie, ·

Mistrzostwa Świata Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi odbę­dą się w węgier­skim Mezöhegyes w dniach 4 – 8.09.2019. W zawo­dach tych roz­gry­wa­ne będą nastę­pu­ją­ce kate­go­rie wie­ko­we: 5‑, 6- i 7‑latków. Nasz kraj, podob­nie jak w latach ubie­głych, będą repre­zen­to­wa­li WeronikaBartek Kwiatek.

Weronika ma star­to­wać nastę­pu­ją­cy­mi koń­mi: Roncewal – kat. 5‑letnich, Dajluk – kat. 6‑letnich, Rewir – kat. 7‑letnich, a Bartek: gru­pa koni 6‑letnich – Frombork, 7‑letnich – Aromat oraz Renesans.

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi zawo­dów.

Hodowca i Jeździec