Aktualności

Zasadnicza Próba Dzielności koni rasy huculskiej – Klikowa, 18.10.2019

24 września 2019 · Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu w Zasadniczej Próbie Dzielności Wierzchowej lub Zaprzęgowej koni rasy hucul­skiej, któ­ra odbę­dzie się w Klikowej w dniu 18.10.2019 r.

Zgłoszenia koni do próby:

Zgłoszenia przyj­mo­wa­ne są do dnia: 10.10.2019 na spe­cjal­nym for­mu­la­rzu zamiesz­czo­nym wraz z szcze­gó­ło­wy­mi infor­ma­cja­mi na stro­nie MZHK.

Hodowca i Jeździec