Aktualności

Jesienna kwalifikacja ogierów ardeńskich 2019 – harmonogram

25 września 2019 · Kategoria: Przeglądy hodowlane, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni przed­sta­wia har­mo­no­gram kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów ardeń­skich:

Józefin – 3 października 2019

  • 1000 – pomia­ry ogie­rów
  • 1100 – oce­na pły­to­wa na hali

Kętrzyn – 4 października 2019

  • 700 – pomia­ry ogie­rów ardeń­skich a następ­nie ogie­rów PKZ
  • 900 – oce­na pły­to­wa ogie­rów ardeń­skich
  • 1100 – oce­na pły­to­wa ogie­rów PKZ

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem oraz przy­po­mi­na­my o uisz­cze­niu opła­ty w wyso­ko­ści 150 zł od ogie­ra na kon­to PZHK do 30 wrze­śnia 2019 r.

Elmar

Hodowca i Jeździec