Aktualności

Aukcja koni huculskich w Bieszczadzkim Parku Narodowym

19 listopada 2019 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, · Rasa:

W imie­niu Bieszczadzkiego Parku Narodowego zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z infor­ma­cja­mi dot. orga­ni­zo­wa­nej aukcji koni rasy hucul­skiej w dniu 1 grud­nia 2019 roku.

bpn-aukcja-koni-2019-katalog

Jeśli chcesz, możesz pobrać kata­log.

PLAKAT - Bieszczadzki Park Narodowy - aukcja koni 2019
Hodowca i Jeździec