Kwalifikacja ogierów ras szlachetnych do hodowli i treningu, wierzchowa PPO oraz wpis do księgi po alternatywnych próbach

W dniach 26-29 października 2020 r. w JKS Przybyszewo w Lesznie odbędzie się kwalifikacja 2,5 letnich ogierów ras szlachetnych do hodowli i polowego treningu wierzchowego i zaprzęgowego. W tym samym terminie odbędzie się również polowa próba dzielności ogierów ras szlachetnych po 100-dniowym treningu wierzchowym oraz wpis ogierów do księgi po alternatywnych próbach. Przypominamy, że ocenie poddane zostaną wyłącznie ogiery, których zgłoszenie zostało opłacone w terminie zgodnie z regulaminem z dnia 27 maja 2020 r. W przypadku niedowiezienia ogiera na kwalifikację opłata nie będzie zwracana.

Zgłoszenia ogierów 2,5-letnich na kwalifikację oraz ogierów po alternatywnych próbach użytkowości przyjmowane były do 5 października 2020 r. (zgodnie z zamieszczonym wcześniej regulaminem).
Istnieje możliwość zgłoszenia ogiera do kwalifikacji po tym terminie – w takim przypadku opłata kwalifikacyjna za ogiera jest wyższa i musi zostać wpłacona do 21 października do godziny 14:00.

Zgłoszenia ogierów na polową próbę wierzchową przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem polowej próby, czyli do 14 października 2020 r.

Opłaty należy uiścić na konto PZHK

68 1240 6175 1111 0000 4571 0410

OpłatyMŚP
w terminie
MŚP
po terminie
DP
w terminie
DP
po terminie
Wpisowe – kwalifikacja400 zł800 zł800 zł1600 zł
Zgłoszenie ogiera do próby bez wcześniejszej kwalifikacji1000 zł2000 zł2000 zł4000 zł
Wpisowe – próba400 zł800 zł800 zł1600 zł

Podczas tegorocznej kwalifikacji i polowej próby dzielności Polski Związek Hodowców Koni zaopatruje w bluzy prezenterów młodych ogierów i jeźdźców firmowych prezentujących ogiery podczas polowej próby dzielności (PPD).
Prosimy o zgłoszenia rozmiarów:
p. Justyna Dzięcioł, tel. 505-832-560, e-mail: dzieciol@pzhk.pl

Informujemy również, że będzie prowadzona transmisja on-line (Świat Koni i ClipMyHorse) podczas II dnia kwalifikacji i polowej próby dzielności (28-29.10).

Stajnie dla ogierów 2,5-letnich

będą otwarte w poniedziałek (26.10) w godz. 15:00-22:00 oraz we wtorek (27.10) od godziny 7:30.
Nie ma możliwości przyjazdu z ogierem między 22:00, a 7:30.

Ogiery przed wjazdem na teren ośrodka będą miały sprawdzany schemat szczepień. Jeśli schemat szczepień będzie nieprawidłowy ogier nie zostanie wpuszczony na teren ośrodka.
W opłatach zgłoszeniowych został uwzględniony koszt pierwszej ściółki. Większą ilość słomy oraz siano będzie można zakupić na miejscu.

Po przyjeździe prosimy o wstawienie koni do oznaczonych boksów, a następnie zgłoszenie się do biura PZHK (hala główna) w celu dopełnienia formalności:

 • odbiór katalogu i numeru startowego ogiera
 • podpisanie zlecenia na wykonanie badania krtani i RTG bezpośrednio po kwalifikacji wraz ze zgodą na sedację ogiera (badania opłacane będą bezpośrednio u lekarza weterynarii – możliwość płatności kartą!)
 • wpłata zaliczki za ocenę badań w kierunku osteochondrozy w kwocie 246 zł (w przypadku ogierów niezakwalifikowanych zaliczka będzie zwracana).
  UWAGA!! Prosimy o przygotowanie odpowiedniej kwoty – biuro będzie przyjmować wpłaty wyłącznie w gotówce!
 • przekazanie płyty CD ze zdjęciami RTG kończyn – w przypadku gdy właściciel posiada już zdjęcia RTG kończyn konia wykonane po 28.10.2019 r., może przekazać je w dniu kwalifikacji lub przesłać do biura PZHK najpóźniej do 31 grudnia b.r. W przypadku dostarczenia zdjęć uniemożliwiających jednoznaczną ocenę stopnia osteochondrozy, właściciel jest zobowiązany dostarczyć ponownie wykonane zdjęcia oraz uiścić koszty powtórnej oceny zdjęć w kwocie 246 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące:

Stajnie dla ogierów biorących udział w próbie

będą otwarte we wtorek (27.10) w godz. 15:00 – 22:00 oraz w środę (28.10) od godziny 7:30.
Nie ma możliwości przyjazdu z ogierem między 22:00, a 7:30.

Ogiery przed wjazdem na teren ośrodka będą miały sprawdzany schemat szczepień. Jeśli schemat szczepień będzie nieprawidłowy ogier nie zostanie wpuszczony na teren ośrodka.
W opłatach zgłoszeniowych został uwzględniony koszt pierwszej ściółki. Większą ilość słomy oraz siano będzie można zakupić na miejscu.

Harmonogram kwalifikacji i próby dzielności:

Poniedziałek 26.10.2020 r.

 • 15:00-22:00
  1. Otwarcie stajni dla ogierów 2,5 letnich
  2. Badanie weterynaryjne, pobieranie włosów do badań DNA oraz pomiary – na wjeździe do ośrodka lekarz weterynarii PZHK sprawdza prawidłowy schemat szczepień ogiera i wykonuje badanie kliniczne. Ogiery, które mają nieprawidłowy schemat szczepień nie zostaną wpuszczone na teren ośrodka. Następnie ogier zostaje zidentyfikowany oraz zmierzony
  3. Rozliczenie dokumentów, wydawanie pakietów dla właścicieli
 • 18:00-20:00 – Otwarta hala dla ogierów młodych.

Wtorek 27.10.2020 r.

 • 8:00-9:00
  1. Badanie weterynaryjne, pobieranie włosów do badań DNA oraz pomiary – na wjeździe do ośrodka lekarz weterynarii PZHK sprawdza prawidłowy schemat szczepień ogiera i wykonuje badanie kliniczne. Ogiery, które mają nieprawidłowy schemat szczepień nie zostaną wpuszczone na teren ośrodka. Następnie ogier zostaje zidentyfikowany oraz zmierzony
  2. Rozliczenie dokumentów, wydawanie pakietów dla właścicieli
 • 9:00-13:00 – Ocena na twardej nawierzchni ogierów młodych – ocena punktowa oraz liniowa (sprawdzająca poprawność chodu – ocena postawy kończyn przednich i tylnych)
 • 13:00-14:00 – Przerwa obiadowa
 • 14:00-19:00 – Ocena ruchu luzem po ósemce i skoków „w korytarzu” (w hali) metodą punktową i liniową
 • 15:00-22:00
  1. Otwarcie stajni dla ogierów starszych
  2. Badanie weterynaryjne oraz pomiary – na wjeździe do ośrodka lekarz weterynarii PZHK sprawdza prawidłowy schemat szczepień ogiera i wykonuje badanie kliniczne. Ogiery, które mają nieprawidłowy schemat szczepień nie zostaną wpuszczone na teren ośrodka. Następnie ogier zostaje zidentyfikowany oraz zmierzony
 • 19:30-20:30 – Otwarta hala dla ogierów starszych

Środa 28.10.2020 r.

 • 8:00-12:00 – Druga ocena ruchu luzem po ósemce i skoków „w korytarzu” ogierów młodych
 • 10:00-11:30 – Identyfikacja i przegląd weterynaryjny ogierów starszych c.d. oraz mierzenie ogierów, które nie były przedstawianie na kwalifikacji i ogierów po alternatywnych próbach
 • 11:30-12:30 – ocena ruchu na twardej nawierzchni, ocena bonitacyjna i liniowa ogierów, które nie były przedstawiane na kwalifikacji w wieku 2,5 roku oraz po alternatywnych próbach
 • 12:30-13:30 – Przerwa obiadowa
 • 13:30-16:00 – Ocena eksterieru i ruchu w ręku na trójkącie (bonitacja i ocena liniowa) ogierów młodych, ogierów starszych, które nie były przedstawiane na kwalifikacji i ogierów po alternatywnych próbach
 • 16:30-18:30 – Skoki pod jeźdźcem firmowym ogierów starszych
 • 19:00-20:00 – Ujeżdżenie pod jeźdźcem firmowym ogierów starszych

Czwartek 29.10.2020 r.

 • 8:00-10:00 – Skoki pod obcym jeźdźcem ogierów starszych
 • 10:30-11:30 – Ujeżdżenie pod obcym jeźdźcem ogierów starszych
 • 11:30-13:30 – Przerwa obiadowa
 • 13:30-14:00 – Wyniki Polowej Próby Dzielności

Ogiery po próbach alternatywnych

 • identyfikacja, pomiary, badania weterynaryjne – środa 28.10.2020 od godziny 10:00
 • ocena na twardej nawierzchni – środa 28.10.2020 od godziny 12:00
 • ocena na trójkącie – środa 28.10.2020 od godziny 14:30

Uwaga! Godziny rozpoczęcia poszczególnych etapów mogą ulec zmianie.

Uwaga! W przypadku polowej próby wierzchowej dla koni z grupy A nie ma programu prezentacji konia pod jeźdźcem. Komisja będzie wydawać komendy dotyczące wykonywania określonych figur na czworoboku w stępie, kłusie i galopie.

Dla koni z grupy B w przypadku próby skoków pod jeźdźcem dopuszcza się stosowanie wskazówek i odkosów (w załączniku – schemat przeprowadzania próby skoków pod jeźdźcem).

W razie pytań prosimy o kontakt z p. Justyną Dzięcioł, adres: dzieciol@pzhk.pl, tel. 505-832-560.

Adres JKS Przybyszewo:
64-100 Leszno, ul. Ostroroga 9a
www.jksprzybyszewo.com

Hotele w Lesznie:

Scroll to Top