Wyniki kwalifikacji ogierów m i wlkp spełniających warunki programu ochrony do treningu i próby zaprzęgowej

W dniach 18-19 marca w SKH Gładyszów w Regietowie odbyła się kwalifikacja ogierów małopolskich i wielkopolskich urodzonych w 2018 i 2017 r., spełniających warunki programu ochrony zasobów genetycznych, do treningu stacjonarnego i próby zaprzęgowej w 2021 r., zaplanowanych w ramach projektu realizowanego przez Instytut Zootechniki PIB wraz z PZHK pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przygotowania i przeprowadzenia oceny wartości użytkowej ogierów rasy wielkopolskiej i małopolskiej w warunkach stacjonarnych”.

Konie podlegały ocenie zoometrycznej oraz ocenie stanu zdrowia i kondycji, a także analizowano wskaźniki fizjologiczne we krwi oraz przeprowadzano badania kliniczne RTG. Ogiery były prezentowane w stój oraz ruchu na twardej nawierzchni, a także w skokach i ruchu luzem.

Do udziału w projekcie Komisja Sędziowska w składzie: Tadeusz Głoskowski, Jacek Kozik, Andrzej Kosior wraz z koordynatorem projektu z ramienia Instytutu Zootechniki PIB w Balicach zakwalifikowała 11 ogierów. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami kwalifikacji.

Następnie ogiery zostanały przewiezione na teren ośrodka w Izbach koło Krynicy Zdrój, w którym rozpoczną półroczny trening stacjonarny, przygotowujący do próby zaprzęgowej, która zaplanowana jest na połowę września bieżącego roku.

Scroll to Top