Rozporządzenie dot. świadectw pokrycia i unasienniania klaczy

Zapraszamy do zapoznania się z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania świadectw pokrycia, zaświadczeń o wykonaniu zabiegu sztucznego unasieniania lub zaświadczeń o przeniesieniu zarodków oraz szczegółowego zakresu informacji zawartych w tych dokumentach z dnia 10 grudnia 2021 r. (Dz.U. Poz. 2361).

Dokument dostępny jest w zakładce Przepisy prawa > Hodowla.

Rozporządzenie będzie obowiązywało od 1 stycznia 2022 r.

Rozporządzenie nie zawiera wzorów dokumentów „Świadectwo pokrycia klaczy”/ „Zaświadczenie o dokonaniu unasiennienia klaczy”.  Zawiera natomiast zapisy, jakie dane powinny zawierać w/w dokumenty.

Opracowane i wydrukowane przez PZHK wzory druków „Świadectwo pokrycia klaczy”/ „Zaświadczenie o dokonaniu unasiennienia klaczy”.  wynikają z zapisów w obowiązujących programach hodowlanych. Zgodnie z programami hodowlanymi dla  ksiąg prowadzonych przez PZHK w/w druki wydawane są przez  prowadzącego księgę.

Jednocześnie informujemy, że otrzymane z OZHK/WZHK druki powinny być wypełnione i wydane właścicielom klaczy bezpośrednio po pokryciu/unasiennieniu  klaczy.

Scroll to Top