Rejestracja zmiany władz PZHK w KRS

Informujemy, iż Polski Związek Hodowców Koni otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 maja 2022 r. o uchyleniu postanowienia z dnia 15 października 2021 r. o zabezpieczeniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz oddaleniu wniosku byłego prezesa A. Kowalczyka o zabezpieczenie wpisu.

Na mocy tego postanowienia Sąd przychylił się do wniosków zawartych w zażaleniu PZHK na postanowienie Sądu z dnia 15 października 2021 r. i uchylił własne postanowienie oraz jednocześnie oddalił wniosek A. Kowalczyka o zabezpieczenie roszczeń poprzez zawieszenie postępowania w sprawie wpisu zmian w KRS. Na podstawie postanowienia z dnia 5 maja 2022 r. Sąd rejestrowy będzie mógł odwiesić zawieszone postępowanie i dokonać zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, dotyczących osoby Prezesa oraz składu Prezydium.

Scroll to Top