Ubezpieczenie klaczy w ZT w sezonie 2023

Informujemy, iż kwota ubezpieczenia klaczy w Zakładach Treningowych w 2023 roku, będzie wynosić 315 zł. Zaktualizowana tabela opłat jest dostępna na naszej stronie internetowej, w wymaganiach dla klaczy przystępujących do stacjonarnego treningu (Zakładka Selekcja > Zakłady Treningowe > ZT klaczy). Koszt ubezpieczenia zostanie doliczony do II raty, tak jak w latach ubiegłych. Zakres ubezpieczenia pozostaje bez zmian.

Scroll to Top