Próba dzielności po stacjonarnym treningu zaprzęgowym ogierów ras małopolskiej i wielkopolskiej spełniających warunki POZG – Klikowa, 6-7 kwietnia 2023 r.

W dniach 6-7 kwietnia 2023 r., na terenie Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni w Klikowej k. Tarnowa, odbędzie się próba dzielności ogierów ras wielkopolskiej i małopolskiej po 60-dniowym stacjonarnym treningu zaprzęgowym.

Ramowy program próby:

Dzień I – 06.04. (czwartek)

  • od godz. 11:00 – identyfikacja i mierzenie ogierów, próba szybkości w kłusie, próba ujeżdżenia

Dzień II – 07.04. (piątek)

  • od godz. 9:00 – próba wytrzymałości w kłusie oraz próba w stępie, ocena na płycie, ogłoszenie wyników

Godziny rozpoczęcia poszczególnych elementów próby mogą ulec zmianie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w warunkach imprezy z przyczyn od niego niezależnych.

Scroll to Top