Kwalifikacje ujeżdżeniowe do MPMK 2023

W tabeli przedstawiamy wstępną listę koni kwalifikujących się do ujeżdżeniowych Mistrzostw Polski Młodych Koni 2023.

PRZYPOMINAMY!
Oprócz wyniku kwalifikującego, koń musi spełniać wymagania rodowodowe, aby to stwierdzić musi być zarejestrowany w bazie koniowatych PZHK. Aby tego dokonać trzeba zgłosić się do odpowiedniego OZHK/WZHK.

Ponadto informujemy, że prawo do nagród mają właściciele koni figurujący w bazie koniowatych PZHK.

KONIE BEZ PRAWA WPISU DO KSIĘGI NIE MAJĄ PRAWA STARTU!

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Anna Cuber 503-123-654 oraz mail.

Scroll to Top