Regulamin rozgrywania Mistrzostw Polski Młodych Koni w 2014 r. – postanowienia szczegółowe: sportowe rajdy konne

 1. Do Mistrzostw Polski Młodych Koni w Sportowych Rajdach Konnych zakwalifikowane zostaną:
  • w kategorii koni 4-letnich wszystkie konie, które co najmniej raz ukończyły klasę L;
  • w kategorii koni 5-letnich wszystkie konie, które co najmniej raz ukończyły klasę P;
  • w kategorii koni 6-letnich wszystkie konie, które co najmniej dwa razy w karierze ukończyły klasę P, w tym co najmniej raz w roku rozgrywania MPMK lub co najmniej raz klasę N na zawodach rangi krajowej;
 2. MPMK w Sportowych Rajdach Konnych odbywają się zgodnie z przepisami i regulaminem PZJ dyscypliny długodystansowe rajdy poza elementami wskazanymi w niniejszym regulaminie.
 3. MPMK:
  • koni 4-letnich rozgrywane są na zasadach konkursu klasy L. Do punktów z konkursu doliczane są punkty z oceny na trójkącie, przy równej liczbie punktów o kolejności zajętych miejsc decyduje czas wejścia na bramkę weterynaryjną;
  • koni 5-letnich – konkursu klasy P;
  • koni 6-letnich – konkursu klasy N, z tym że koniom przyznawane są punkty na zasadach klasy P, ale z trzech bramek weterynaryjnych. W przypadku równej liczby punktów o kolejności zajętych miejsc decyduje prędkość przejazdu, a przy takiej samej prędkości suma czasów wejść na wszystkie bramki weterynaryjne. Dodatkowo w kategorii koni 6-letnich obowiązuje waga minimalna wynosząca 70 kg.
 4. W kategorii koni 4-letnich obowiązuje pokaz na trójkącie w stępie i kłusie na trójkącie o wymiarach 30 x 30 x 30 m. Podczas tej oceny obowiązuje następujący sposób prezentacji – najpierw koń oglądany jest w kłusie, następnie w pozycji stój, na końcu w stępie.

Oceniane są następujące elementy

 • typ i pokrój,
 • kondycja, pielęgnacja, ogólne wrażenie,
 • ruch w stępie i kłusie (szczegółowe wymagania stawiane koniom patrz – postanowienia ogólne MPMK).

Skala ocen od 0 do 10 pkt. za każdy z wymienionych elementów, z dokładnością do 0,1 pkt. Oceny dokonuje 3-osobowa komisja, ustalając wspólną notę za każdy element. Sumę punktów za poszczególne elementy przemnożoną przez 0,05 dodaje się do całkowitego wyniku punktowego w klasie. Wynik oceny w ręku i na trójkącie jest podawany publicznie wraz z komentarzem oraz jest publikowany w wynikach MPMK w oddzielnej kolumnie.

Scroll to Top