Selekcja

Miejsca i terminy zawodów, podczas których odbędą się konkursy eliminacyjne do MPMK 2018 w ujeżdżeniu (4, 5 i 6 latki) i skokach przez przeszkody (4 i/lub 5 latki))

 

Przypominamy, że jedy­nie peł­ne wyni­ki, zawie­ra­ją­ce datę uro­dze­nia oraz pocho­dze­nie konia, będą pod­sta­wą do kwa­li­fi­ka­cji konia do MPMK.

UJEŻDŻENIE

I region (Zofia Górska)

 • ZO KJ Kwieki – 1-2.06. (4 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZO Solec Kujawski – 3-4.08. (4 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)

II region (Sławomir Pietrzak / Jacek Ryczywolski)

 • SS GoldenHorse – 9-10.06. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • SKJ Poczernin – 23-24.06. (3 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • SS GoldenHorse – 8-9.09. (3 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)

III region (Marek Ruda)

 • LKJ Moszna – 19-20.05. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • Michałowice, KJ Szary – 22-23.06. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • Lężkowice, KJ Balios – 10-11.08. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • Radzionków, KJ Lider – 30-31.08. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)

IV region (Jerzy Łukomski)

 • ZR Biały Las – 30.06.-01.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZR Zagozd – 28-29.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZR Łopuchowo – 18-19.08. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZO Drzonków – 24-26.08. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)

SKOKI PRZEZ PRZESZKODY

I region (Krzysztof Ferenstein)

 • ZR Damaszka – 23-24.06. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • CSN Gałkowo Masters – 29.06.-1.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZR Turzyn – 21-22.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZR Kobylarnia – 13-15.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)

II region (Krzysztof Tomaszewski)

 • SO Bogusławice – 5-6.05. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • KJ Salio / Biesiekierz Rudny – 8-10.06. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • KJ Salio / Biesiekierz Rudny – 13-15.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • Warka-Sielanka – 27-29.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)

III region (Krzysztof Koziarowski)

 • ZR Jakubowice – 30.04.-1.05. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZR Moszna – 2-3.06. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZO Michałowice – 9-10.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZO Leśna Wola – 30.06.-1.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)

IV region (Janusz Bobik)

 • ZO Drzonków – 11-13.05. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZO Olsza – 30.06.-1.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZR Barlinek – 21-22.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • czwar­ty ter­min do uzgod­nie­nia

W mia­rę napły­wa­nia kolej­nych infor­ma­cji o datach zawo­dów eli­mi­na­cyj­nych, ter­mi­ny te będą suk­ce­syw­nie uzu­peł­nia­ne na naszej stro­nie.

Informujemy rów­nież, że poda­ne daty i miej­sca mogą ulec zmia­nie.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec