Selekcja

Miejsca i terminy zawodów, podczas których odbędą się konkursy eliminacyjne do MPMK 2018 w ujeżdżeniu (4, 5 i 6 latki) i skokach przez przeszkody (4 i/lub 5 latki)

 

Przypominamy, że jedy­nie peł­ne wyni­ki, zawie­ra­ją­ce datę uro­dze­nia oraz pocho­dze­nie konia, będą pod­sta­wą do kwa­li­fi­ka­cji konia do MPMK.

 

UJEŻDŻENIE

I region (Zofia Górska)

 • ZO KJ Kwieki – 1 – 2.06. (4 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZO Solec Kujawski – 3 – 4.08. (4 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)

II region (Sławomir Pietrzak / Jacek Ryczywolski)

 • SS GoldenHorse – 9 – 10.06. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • SKJ Poczernin – 23 – 24.06. (3 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • SS GoldenHorse – 8 – 9.09. (3 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)

III region (Marek Ruda)

 • LKJ Moszna – 19 – 20.05. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • Michałowice, KJ Szary – 22 – 23.06. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZO Rybnica – 27 – 29.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne) – dodat­ko­we kwa­li­fi­ka­cje w regio­nie
 • Lężkowice, KJ Balios – 10 – 11.08. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • Radzionków, KJ Lider – 30 – 31.08. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)

IV region (Jerzy Łukomski)

 • ZR Biały Las – 30.06. – 01.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZR Zagozd – 28 – 29.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZR Łopuchowo – 18 – 19.08. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZO Drzonków – 24 – 26.08. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)

 

SKOKI PRZEZ PRZESZKODY

I region (Krzysztof Ferenstein)

 • ZR Damaszka – 23 – 24.06. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • CSN Gałkowo Masters – 29.06. – 1.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZR Turzyn – 21 – 22.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZR Kobylarnia – 13 – 15.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)

II region (Krzysztof Tomaszewski)

 • SO Bogusławice – 5 – 6.05. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • KJ Salio / Biesiekierz Rudny – 8 – 10.06. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • KJ Salio / Biesiekierz Rudny – 13 – 15.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • Warka-Sielanka – 27 – 29.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)

III region (Krzysztof Koziarowski)

 • ZR Jakubowice – 30.04. – 1.05. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZR Moszna – 2 – 3.06. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZO Michałowice – 8 – 10.06. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZO Leśna Wola – 30.06. – 1.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • Stajnia Biały Las – 1 – 2.09. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne) – dodat­ko­we kwa­li­fi­ka­cje w regio­nie – odwo­ła­ne

IV region (Janusz Bobik)

 • ZO Drzonków – 11 – 13.05. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZR OJK Kołobrzeg-Budzistowo – 26 – 27.05. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZO Olsza – 30.06. – 1.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)
 • ZR Damasławek – 7 – 8.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne) – dodat­ko­we kwa­li­fi­ka­cje w regio­nie
 • ZR Barlinek – 21 – 22.07. (2 kon­kur­sy eli­mi­na­cyj­ne)

Lista zawodów „otwartych”, na których mogą zostać przeprowadzone skokowe kwalifikacje do MPMK dla koni 5‑letnich i starszych:

 1. ZO-B1* Glinik Zaborowski 20 – 22.04.
 2. ZO-B1* Strzegom 20 – 22.04.
 3. ZO-B1* Leśna Wola 27 – 29.04.
 4. ZO-B1* aku­bo­wi­ce 28.04. – 1.05.
 5. ZO-B2* Bogusławice 3 – 6.05.
 6. ZO-B1* Barlinek 4 – 6.05.
 7. ZO-B2* Jaszkowo 11 – 13.05.
 8. ZO-B2* Michałowice 11 – 13.05.
 9. CCSN/ZO-B2* Drzonków 11 – 13.05.
 10. CSI 2*/1*/YH1* Baltica Spring Tour Ciekocinko 15 – 20.05.
 11. ZO-B1* Leśna Wola 18 – 20.05.
 12. ZO-B2* Besiekierz Rudny 18 – 20.05.
 13. CSI 2*/1*/YH1* Baltica Spring Tour Ciekocinko 22 – 27.05.
 14. ZO-B1* Kwieki 25 – 27.05.
 15. CSI 3*/CSI1*/YH1* Baltica Spring Tour Ciekocinko 29.05. – 3.06.
 16. ZO-B2* Śrem 1 – 3.06.
 17. CSI4*, CSI1*, CSIYH1*, CSIP‑B Poznań 7 – 10.06.
 18. ZO-B2* Michałowice 8 – 10.06.
 19. ZO-B2* Besiekierz Rudny 8 – 10.06.
 20. CSIO5*-NC EUDI, CSI2* Sopot 14 – 17.06.
 21. CSI2* Sopot 22 – 24.06.
 22. ZR Damasławek 7 – 8.07.
 23. CSI2*, CSIYH1* Warnik 27.06. – 1.07.
 24. ZO-B1* Leśna Wola 29.06. – 1.07.
 25. CSN/ZO-B2* Gałkowo 29.06. – 1.07.
 26. ZO-B2* Śrem 30.06. – 1.07.
 27. CSI3*, CSI1*, CSIYH1*, CSI-U25, CSIJ‑A, CSICH‑A Jakubowice 4 – 8.07.
 28. ZO-B2* Dąbrowska Mała 6 – 8.07.
 29. ZR Damasławek 7 – 8.07.
 30. CSI3*, CSI1*, CSIYH1*, CSI-U25, CSIJ‑A, CSICH‑A Jakubowice 11 – 15.07.
 31. ZO-B2* Machnice  20 – 22.07.
 32. ZO-B1* Leśna Wola 27.07.
 33. ZO-B2* Warka 27 – 29.07.
 34. MPS, MPMJ, MPJ Jakubowice 2 – 5.08.
 35. ZO-B1* Bobrowy Staw 10 – 12.08.
 36. ZO-B2* Drzonków 17 – 19.08.
 37. ZO-B2* Bogusławice 17 – 19.08.
 38. CSI2*/1*/YH1* Baltica Summer Tour Ciekocinko 21 – 26.08.
 39. ZO-B2* Michałowice 24 – 26.08.
 40. CSI2*/1*/YH1*, CSIOCH, CSIOJ, CSIOY Baltica Summer Tour Ciekocinko 28.08. – 2.09.
 41. ZO-B2* Leśna Wola 31.08. – 2.09.
 42. Stajnia Biały Las 1 – 2.09.
 43. ZO-B2* Śrem 7 – 9.09.
 44. ZO-B2* Śrem 14 – 16.09.
 45. ZO-B1* Leśna Wola 14 – 16.09.

W mia­rę napły­wa­nia kolej­nych infor­ma­cji o datach zawo­dów eli­mi­na­cyj­nych, ter­mi­ny te będą suk­ce­syw­nie uzu­peł­nia­ne na naszej stro­nie.

Informujemy rów­nież, że poda­ne daty i miej­sca mogą ulec zmia­nie.

Hodowca i Jeździec