Selekcja

ZT Klacze 2012

 

Przedstawiamy ter­mi­ny i wyni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zosta­ły pod­da­ne kla­cze ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

2012
Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej kla­czy
m, wlkp, sp Bogusławice 30
stycz­nia
30
mar­ca
pobierz pobierz

ZT BOGUSŁAWICE – 30 marca 2012 r.

m, wlkp, sp Włocławek 16
lute­go
16
kwiet­nia
pobierz pobierz

ZT WŁOCŁAWEK – 16 kwietnia 2012 r.

m, wlkp, sp Doruchów 17
lute­go
17
kwiet­nia
pobierz pobierz

ZT DORUCHÓW – 17 kwietnia 2012 r.

śl. Książ 21
lute­go
20 – 21
kwiet­nia
pobierz pobierz

ZT KSIĄŻ – 20-21 kwietnia 2012 r.

m, wlkp, sp Bogusławice 5
kwiet­nia
4
czerw­ca
pobierz pobierz

ZT BOGUSŁAWICE – 4 czerwca 2012 r.

śl. Książ 24
kwiet­nia
22 – 23
czerw­ca
pobierz pobierz

ZT KSIĄŻ – 22-23 czerwca 2012 r.

gale­ria
m, wlkp, sp Doruchów 27
kwiet­nia
18
lip­ca
pobierz pobierz

ZT DORUCHÓW – 18 lipca 2012 r.

m, wlkp, sp Włocławek 24
wrze­śnia
23
listo­pa­da
pobierz pobierz

ZT WŁOCŁAWEK – 23 listopada 2012 r.

m, wlkp, sp Bogusławice 4
paź­dzier­ni­ka
3
grud­nia
pobierz pobierz ZT BOGUSŁAWICE – 3 grudnia 2012 r.
Hodowca i Jeździec