Selekcja

ZT 2013

 

Przedstawiamy ter­mi­ny i wyni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zosta­ły pod­da­ne kla­cze ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

Trening wierz­cho­wy
Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej kla­czy
m, wlkp, sp Bogusławice 4
lute­go
5
kwiet­nia
pobierz pobierz zt_2013-boguslawice_1
m, wlkp, sp Starogard Gdański 22
lute­go
23
kwiet­nia
pobierz pobierz zt_2013-starogard_gdanski_1
m, wlkp, sp Bielice 15
mar­ca
14
maja
pobierz pobierz zt_2013-bielice_1
m, wlkp, sp Włocławek 11
kwiet­nia
10
czerw­ca
pobierz pobierz zt_2013-wloclawek_1
m, wlkp, sp Doruchów 12
kwiet­nia
11
czerw­ca
pobierz pobierz zt_2013-doruchow_1
m, wlkp, sp Bogusławice 15
kwiet­nia
14
czerw­ca
pobierz pobierz zt_2013-boguslawice_2
m, wlkp, sp Bogusławice
29 lip­ca – 27 wrze­śnia
Zakład odwo­ła­ny
m, wlkp, sp Bielice
zakład
dodat­ko­wy
9
wrze­śnia
8
listo­pa­da
pobierz pobierz zt_2013-bielice_2
m, wlkp, sp Włocławek 26
wrze­śnia
25
listo­pa­da
pobierz pobierz zt_2013-wloclawek_2
m, wlkp, sp Doruchów 27
wrze­śnia
26
listo­pa­da
pobierz pobierz zt_2013-doruchow_2
m, wlkp, sp Bogusławice 7 paź­dzier­ni­ka – 6 grud­nia
Zakład odwo­ła­ny

 

Trening zaprzę­go­wy
Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej kla­czy
śl. Książ 11
mar­ca
8 – 9
maja
pobierz pobierz zt_2013-ksiaz_1
m, wlkp, sp Bogusławice 6
maja
3 – 4
lip­ca
pobierz pobierz zt_2013-boguslawice_zaprzeg_1
śl. Książ 14
maja
12 – 13
lip­ca
pobierz pobierz zt_2013-ksiaz_2
gale­ria
m, wlkp, sp Bogusławice 15 lip­ca – 12 – 13 wrze­śnia
Zakład odwo­ła­ny
Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec