Selekcja

ZT 2015

 

Przedstawiamy ter­mi­ny i wyni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zosta­ły pod­da­ne kla­cze ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

Trening wierzchowy

Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej kla­czy
m, wlkp, sp, zagr Bielice 27
lute­go
28
kwiet­nia
pobierz pobierz ZT_2015-Bielice_1.JPG
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 2
kwiet­nia
1
czerw­ca
pobierz pobierz  
m, wlkp, sp, zagr Bogusławice 3
kwiet­nia
2
czerw­ca
pobierz pobierz ZT_2015-Boguslawice_1
m, wlkp, sp, zagr Bogusławice 19 czerw­ca – 18 sierp­nia
Zakład odwo­ła­ny
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 7
wrze­śnia
6
listo­pa­da
pobierz pobierz  
m, wlkp, sp, zagr Bielice 9
paź­dzier­ni­ka
8
grud­nia
pobierz pobierz ZT_2015-Bielice_2

 

Trening zaprzęgowy

Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej kla­czy
śl. Książ 10
lute­go
10 – 11
kwiet­nia
pobierz pobierz ZT_2015-Ksiaz_1.JPG
gale­ria gale­ria
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Bogusławice 26 lute­go – 27 – 28 kwiet­nia
Zakład odwo­ła­ny
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Klikowa 10
mar­ca
8 – 9
maja
pobierz pobierz ZT_2015-Klikowa_1.JPG
gale­ria
film
śl. Książ 21
kwiet­nia
19 – 20
czerw­ca
pobierz pobierz ZT_2015-Ksiaz_2
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Bogusławice 5
maja
3 – 4
lip­ca
pobierz pobierz ZT_2015-Boguslawice_zaprzeg_2
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Klikowa 7
lip­ca
4 – 5
wrze­śnia
pobierz pobierz ZT_2015-Klikowa_2
gale­ria

 

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec