Zmiany w zasadach przeprowadzania próby dzielności klaczy w ZT

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało wprowadzenie następujących zmian w zasadach przeprowadzania stacjonarnej próby dzielności klaczy ras szlachetnych (małopolskiej, wielkopolskiej oraz polski koń szlachetny półkrwi):

  • wprowadzenie korytarza rozprężeniowego przed oceną skoków luzem;
  • uzależnienie od decyzji Kierownika Zakładu Treningowego możliwości puszczania klaczy z ręki przed przeszkodą;
  • zmiana skali ocen w wynikach końcowych.

Wprowadzone zmiany obowiązują w przypadku klaczy poddawanych treningowi od 2011 r. (pierwsza próba dzielności 28 marca 2011 r.)

UZASADNIENIE:

Na podstawie obserwacji kilku roczników klaczy będących w treningu w Zakładach Treningowych, Komisja Oceny zaobserwowała potrzebę wprowadzenia dodatkowego korytarza, który pozwoliłby podczas próby dzielności w ZT rozprężyć klacze w ruchu luzem w wyższych chodach (kłus, galop). Rozprężenie w ten sposób klaczy przed oceną w skokach luzem okazało się niezbędnym elementem, gdyż w zasadniczy sposób wpływa na wyniki tej oceny.

Decyzję o ewentualnej możliwości naprowadzenia klaczy na przeszkody w korytarzu przez prezentera powinien podejmować Kierownik Zakładu Treningowego, gdyż po 60-dniowym treningu ma on niezbędne informacje o charakterze, temperamencie i predyspozycjach klaczy. Młode klacze, a szczególnie te bardziej ambitne, chętne do ruchu naprzód lub mniej zrównoważone w ruchu, mogą wymagać pomocy w regulacji tempa przed oddaniem skoków.

Zaproponowana zmiana skali ocen końcowych podczas próby dzielności jest wnioskiem z przeprowadzonej analizy wyników 790 klaczy poddanych takiej próbie w Zakładach Treningowych w okresie ostatnich 4 lat. Proponowana skala ocen pozwoli na większe zróżnicowanie wyników stawki, gdyż dotychczas ok. 70% klaczy uzyskiwało ocenę dobrą. Podwyższenie progu, niezbędnego do zaliczenia próby z wynikiem pozytywnym, jest konieczne gdyż jak dotąd najniższy uzyskany w tej stawce wynik mieścił się w zakresie oceny dostatecznej, co jest niewłaściwe z punktu widzenia selekcji.

OcenaPoprzednia skala ocenProponowana skala ocen
wybitna70,0 – 80,0 pkt.72,0 – 80,0 pkt.
bardzo dobra60,0 – 69,9 pkt.63,0 – 71,9 pkt.
dobra50,0 – 59,9 pkt.54,0 – 62,9 pkt.
dostateczna40,0 – 49,9 pkt.45,0 – 53,9 pkt.
niedostatecznaponiżej 40,0 pkt.poniżej 45,0 pkt.

 

Scroll to Top