I Ogólnopolski Czempionat Hodowlany Koni Rasy SP w Wolnych Skokach

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem I Ogólnopolskiego Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy SP w Wolnych Skokach, który odbędzie się 22 października w Okołach. Organizatorami czempionatu są: Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach, Stadnina Koni – Ośrodek Jeździecki w Okołach, Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie oraz Szkoła jazdy konnej w Brynku.

REGULAMIN
I OGÓLNOPOLSKIEGO CZEMPIONATU HODOWLANEGO KONI RASY SP W WOLNYCH SKOKACH

 1. Organizatorzy:
  Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach
  Stadnina Koni – Ośrodek Jeździecki w Okołach
  Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie
  Szkoła jazdy konnej w Brynku
 2. Data i miejsce: 22 października 2011 r. Okoły.
 3. Katalog koni wystawianych w Czempionacie sporządzony jest przez Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach w oparciu o dane zawarte w bazie koni PZHK.
 4. W Czempionacie mogą brać udział konie dwuletnie, trzyletnie, czteroletnie rasy polski koń szlachetny półkrwi, które spełniają rodowodowe warunki wpisu do księgi.
 5. Liczba miejsc ograniczona do 50. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się udział wałachów rasy sp (bez prawa do nagród MRiRW).
 6. Konie będą oceniane w następujących klasach:
  1. Konie dwuletnie
  2. Konie trzyletnie
  3. Konie czteroletnie
 7. Oceny koni dokonuje komisja powołana przez organizatorów w składzie 3 osobowym. Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.
 8. Ocena koni roczników 2007 – 2009.
  1. Ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni.
  2. Zasady oceny koni w wolnych skokach:
   Korytarz do wolnych skoków składa się z trzech przeszkód – krzyżak, stacjonata, okser (double bare). Zakłada się możliwość ułożenia drąga na ziemi przed przeszkodą.Odległości pomiędzy przeszkodami to kolejno 6,8m i 10,70 m (dwie foule). Szerokość i wysokość ostatniej przeszkody w poszczególnych grupach wiekowych to:

   • 90/110cm w grupie koni 2 letnich
   • 105/125cm w grupie koni 3 letnich
   • 120/140cm w grupie koni 4 letnich

   Komisja sędziowska ma prawo do zmiany odległości i wysokości przeszkód w miarę potrzeb.

  3. Ocenie podlegają elementy według poniższego schematu:
   skoki luzem
   Ocena Komisji (z dokładnością do 0,1 pkt.) maksymalnie 10 pkt. – współczynnik przeliczeniowy: 1,2
   Oceniane są następujące elementy:

   • rozwaga i sposób podejścia do przeszkody
   • ułożenie głowy szyi i kłębu
   • siła odbicia
   • szybkość oderwania przednich nóg
   • ułożenie kłody w skoku
   • umiejętność złożenia przednich nóg i otwarcia zadu
   • równomierność prowadzenia przednich nóg
   • dynamika skoku· elastyczność grzbietu
   • szybkość powrotu do równowagi po skoku

   typ rasowy/użytkowy i pokrój – maksymalnie 10 pkt. (z dokładnością do 0,1 pkt.) – współczynnik przeliczeniowy: 0,8.
   Oceniane są następujące elementy: typ rasowy/użytkowy i poprawność budowy

  4. Wybór Młodzieżowego Czempiona Koni rasy SP
   Tytuł czempiona, a następnie wiceczempiona oraz trzecią i czwartą lokatę otrzymują klacze i ogiery oceniane w ramach trzech grup wiekowych, które zdobyły największą liczbę punktów przyznanych za ocenę skoków luzem i ocenę typu rasowego/użytkowego. Tytuły przyznawane są oddzielnie dla klaczy i ogierów.
   Dla czterech najlepszych ogierów oraz czterech najlepszych klaczy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polski Związek Hodowców Koni przyznaje nagrody pieniężne, odpowiednio w wysokości: 1000 zł za zdobycie tytułu czempiona, 900 zł za zdobycie tytułu wiceczempiona, 800 zł za zdobycie trzeciej lokaty, 700 zł za zdobycie czwartej lokaty, do równego podziału między hodowcę i właściciela.
 9. Konie dowiezione na Czempionat muszą być zaopatrzone w paszport, z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie.
 10. Organizatorzy Czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nie odpowiadają za skradzione mienie oraz ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania Czempionatu.
 11. Zgłoszenia koni przyjmuje biuro Ś-OZHK Katowice w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2011 r.
 12. Potwierdzeniem uczestnictwa w Czempionacie jest wpłata wpisowego w wysokości 100 zł od zgłoszonego konia przywiezionego w dniu 21.10.2011 r. (piątek) i 80 zł od zgłoszonego konia przywiezionego w dniu 22.10.2011 r. (sobota). Wpłaty należy dokonać w terminie do 14 października 2011 r.
  na konto organizatora ING Bank Śląski Nr 59 1050 1214 1000 0090 6992 1675.
  Brak wpłaty powoduje nieprzyjęcie konia do udziału w Czempionacie.
Przewiń do góry