Aktualności

Przetarg na organizację zakładów treningowych w 2012 roku

10 października 2011 · Kategoria: Przetargi, Zakłady Treningowe, ·

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na orga­ni­za­cję zakła­dów tre­nin­go­wych ogie­rów i kla­czy ras szla­chet­nych w 2012 r. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 21 listo­pa­da 2011 r., godz. 11:00.

Hodowca i Jeździec