Aktualności

Organizacja MPMK w 2012 roku

9 grudnia 2011 · Kategoria: MPMK, Przetargi, ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że prze­targ na współ­or­ga­ni­za­cję Mistrzostw Polski Młodych Koni w 2012 roku wygra­ły nastę­pu­ją­ce pod­mio­ty:

  • Stowarzyszenie „AGRO-AVES” Gajewniki – sko­ki przez prze­szko­dy oraz powo­że­nie zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi, 24 – 26 sierp­nia 2012 r.;
  • LKS „STRAGONA” Strzegom – Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego, 6 – 9 wrze­śnia 2012 r.

Jednocześnie infor­mu­je­my, że prze­targ na współ­or­ga­ni­za­cję MPMK w ujeż­dże­niu nie został roz­strzy­gnię­ty.

Hodowca i Jeździec