WZHK w Warszawie upoważniony do identyfikacji koni

Informujemy, że w dniu 6 grudnia 2011 r. Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni, na wniosek Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie, podjął uchwałę o upoważnieniu ww. Związku do wykonywania na terenie woj. mazowieckiego zadań związanych z identyfikacją koni oraz z prowadzeniem ksiąg i oceny wartości użytkowej koni hodowlanych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.

Przewiń do góry