Komunikat: Wymagania dla ogierów zimnokrwistych w typie sokólskim i sztumskim

Polski Związek Hodowców Koni, informuje, że zgodnie z zapisami Programu ochrony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych w typie sztumskim i sokólskim, zaopiniowanego pozytywnie przez Grupę Roboczą ds. zasobów genetycznych koni i przyjętego przez Radę Naukową Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 15 grudnia 2009 roku, ogiery zimnokrwiste przeznaczone do krycia klaczy uczestniczących w programach ochrony zasobów genetycznych koni w typie sokólskim i sztumskim muszą posiadać w rodowodzie minimum 75% krwi odpowiednio sokólskiej i sztumskiej oraz wymiary przy wpisie do księgi:

  • typ sokólski – wzrost 155-165 cm, obwód nadpęcia 25-27 cm,
  • typ sztumski – wzrost 155-169 cm, obwód nadpęcia 26-30 cm.

Ogiery nie spełniające wyżej wymienionych kryteriów nie będą uprawnione do krycia klaczy uczestniczących w programach ochrony od roku 2013.

Przewiń do góry