Aktualności

Transmisja on-line z MPMK

23 sierpnia 2012 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

W nie­dzie­lę, 26 sierp­nia, o godzi­nie. 9:00 oso­by nie­obec­ne w Gajewnikach zapra­sza­my do oglą­da­nia rela­cji on-line z prze­jaz­dów fina­ło­wych Mistrzostw Polski Młodych Koni, któ­ra zosta­nie przy­go­to­wa­na przez maga­zyn Świat Koni.

Hodowca i Jeździec