Aktualności

II Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Rasy PKZ

5 października 2012 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

Zapraszamy do obej­rze­nia fil­mu z czę­ści poka­zo­wej zapre­zen­to­wa­nej pod­czas II Ogólnopolskiego Czempionatu Ogierów Hodowlanych Rasy Polski Koń Zimnokrwisty, któ­ry odbył się 8 wrze­śnia w Stadzie Ogierów w Kętrzynie.

Autorem fil­mu jest Pan Tadeusz Baraniecki.

Hodowca i Jeździec