Aktualności

Cavaliada 2012 – program pokazów organizowanych przez PZHK i ANR

21 listopada 2012 · Kategoria: Cavaliada Poznań, ·

W pro­gra­mie przy­go­to­wa­li­śmy dla Państwa:

Na dzień 7 grudnia (piątek)

 • 9:00 HUCUŁY W ZAPRZĘGACH – Hucuły ze Stadniny Koni w Gładyszowie w zaprzę­gach (w piąt­ce węgier­skiej, czwór­ce i parze)
 • 9:10 KADRYL NA KONIKACH POLSKICH – Kadryl w wyko­na­niu dzie­ci na koni­kach pol­skich ze Stada Ogierów Sieraków
 • 9:25 KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I 6 KRASNOLUDKÓW – Konkursy zręcz­no­ścio­we dzie­ci z udzia­łem kucy­ków
 • 9:45 KADRYL NA HUCUŁACH – Kadryl w stro­jach regio­nal­nych na hucu­łach ze Stadniny Koni w Gładyszowie
 • 13:00 GRUBASY W SULKACH – Pokaz ogie­rów zim­no­krwi­stych ze Stada Ogierów w Kętrzynie w sul­kach
 • 13:15 PODRÓŻ DO PRZESZŁOŚCI – Pokaz koni czy­stej krwi arab­skiej ze Stadniny Koni Janów Podlaski, pre­zen­to­wa­nych w histo­rycz­nych stro­jach
 • 13:30 „ANIOŁKI” kon­tra „DIABEŁKI” – Wyścig szta­fe­to­wy dzie­ci na kucach
 • 13:45 ŚCIEŻKA HUCULSKA – Prezentacja odwa­gi i zaufa­nia do czło­wie­ka koni rasy hucul­skiej na spe­cjal­nym torze prze­szkód
 • 14:05 KADRYL NA KONIKACH POLSKICH – Jazda symul­ta­nicz­na w wyko­na­niu dzie­ci na koni­kach pol­skich ze Stada Ogierów Sieraków
 • 14:20 KONIE NIE-MECHANICZNE – Pokaz zaprzę­gów
 • 15:00 DRESSAGE – Trening ujeż­dże­nia w wyko­na­niu Michała Rapcewicza – uczest­ni­ka Igrzysk Olimpijskich w Londynie, oraz sędzie­go Wojciecha Markowskiego
 • 16:30 WIELKA PARADA OGIERÓW – Pokaz ogie­rów 10 ras pol­skiej hodow­li
 • 17:00 DYSCYPLINY JEŹDZIECKIE – Prezentacja naj­po­pu­lar­niej­szych dys­cy­plin jeź­dziec­kich w wyko­na­niu naj­lep­szych pol­skich zawod­ni­ków (ujeż­dże­nie, sko­ki WKKW, zaprzę­gi)

Na dzień 8 grudnia (sobota)

 • 9:00 HUCUŁY W ZAPRZĘGACH – Hucuły ze Stadniny Koni w Gładyszowie w zaprzę­gach (w piąt­ce węgier­skiej, czwór­ce i parze)
 • 9:10 KADRYL NA KONIKACH POLSKICH – Kadryl w wyko­na­niu dzie­ci na koni­kach pol­skich ze Stada Ogierów Sieraków
 • 9:25 KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I 6 KRASNOLUDKÓW – Konkursy zręcz­no­ścio­we dzie­ci z udzia­łem kucy­ków
 • 9:45 KADRYL NA HUCUŁACH – Kadryl w stro­jach regio­nal­nych na hucu­łach ze Stadniny Koni w Gładyszowie
 • 11:00 GRUBASY W SULKACH – Pokaz ogie­rów zim­no­krwi­stych ze Stada Ogierów w Kętrzynie w sul­kach
 • 11:15 PODRÓŻ DO PRZESZŁOŚCI – Pokaz koni czy­stej krwi arab­skiej ze Stadniny Koni Janów Podlaski, pre­zen­to­wa­nych w stro­jach z epo­ki „Trylogii” Henryka Sienkiewicza
 • 11:30 KONIE NIE-MECHANICZNE – Pokaz zaprzę­gów
 • 13:00 WIELKA PARADA OGIERÓW – Pokaz ogie­rów 10 ras pol­skiej hodow­li
 • 13:30 PIEKŁO-NIEBO – Zawody dzie­ci na kucy­kach – „Aniołki” kon­tra „Diabełki”
 • 14:15 DRESSAGE – Trening ujeż­dże­nia w wyko­na­niu Michała Rapcewicza – uczest­ni­ka Igrzysk Olimpijskich w Londynie, oraz sędzie­go Wojciecha Markowskiego
 • 19:30 DYSCYPLINY JEŹDZIECKIE – Prezentacja naj­po­pu­lar­niej­szych dys­cy­plin jeź­dziec­kich w wyko­na­niu naj­lep­szych pol­skich zawod­ni­ków (ujeż­dże­nie, sko­ki WKKW, zaprzę­gi)

Na dzień 9 grudnia (niedziela)

 • 13:00 ARABY – Pokaz koni czy­stej krwi arab­skiej ze Stadniny Koni Janów Podlaski, pre­zen­to­wa­nych w stro­jach orien­tal­nych
 • 13:15 GRUBASY W SULKACH – Pokaz ogie­rów zim­no­krwi­stych ze Stada Ogierów w Kętrzynie w sul­kach
 • 13:30 HUCUŁY W ZAPRZĘGACH – Hucuły ze Stadniny Koni w Gładyszowie w zaprzę­gach (w piąt­ce węgier­skiej, czwór­ce i parze)
 • 13:40 KADRYL NA KONIKACH POLSKICH – Kadryl w wyko­na­niu dzie­ci na koni­kach pol­skich ze Stada Ogierów Sieraków
 • 14:00 „ANIOŁKI” kon­tra „DIABEŁKI” – Zawody i kon­kur­sy dzie­ci na kucach
 • 14:15 KADRYL NA HUCUŁACH – Kadryl w stro­jach regio­nal­nych na hucu­łach ze Stadniny Koni w Gładyszowie
 • 14:30 KONIE NIE-MECHANICZNE – Pokaz zaprzę­gów

Serdecznie zapra­sza­my!

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec