Konie w Sejmie

10 grudnia br. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej odbyła się konferencja międzynarodowa pt. „Konie dla polskiej gospodarki, sportu i kultury”. Inicjatorem konferencji był Parlamentarny Zespół ds. Wyścigów Konnych i Jeździectwa pod egidą posła Michała Szczerby oraz partnerzy: Totalizator Sportowy, Polski Związek Hodowców Koni, Polski Związek Jeździecki oraz Polski Klub Wyścigów Konnych. Udział w Konferencji wzięło ponad 300 osób, a prelegenci przedstawili aż 12 tematów.

Program Konferencji:

10:30 | Rejestracja

11:00 | Otwarcie Konferencji i powitanie Gości

Michał Szczerba – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Wyścigów Konnych i Jeździectwa

11:10 | Wystąpienia Gości Honorowych i Współorganizatorów

dr Tomasz Półgrabski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Tadeusz Nalewajk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dariusz Bogdan – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
Feliks Klimczak – Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
Łukasz Abgarowicz – Prezes Polskiego Związku Jeździeckiego
Prof. dr hab. Zbigniew Jaworski – Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni

11:30 – 12:10 | I. Panel ekspercki: KONIE dla polskiej gospodarki

 • Konie dla polskiego Produktu Krajowego Brutto
  dr Michał Wierusz-Kowalski – Redaktor Naczelny „Hodowca i Jeździec”
  Tomasz Siergiej – Skarbnik Polskiego Związku Hodowców Koni
 • Konie i nowe miejsca pracy w Polsce
  Roman Krzyżanowski – Polski Związek Hodowców Konia Pełnej Krwi Angielskiej
 • Konie dla rozwoju obszarów wiejskich i podmiejskich
  dr Jacek Łojek – Zakład Hodowli Koni SGGW
 • Znaczenie przemysłu końskiego dla francuskiej gospodarki
  Philippe Thebault i Dorota Śliwińska – PMU Francja
  Tomasz Chalimoniuk – PMU Połska

dr Michał Wierusz-Kowalski i Monika Słowik – prowadzenie panelu.

12:10 – 13:10 | II. Panel ekspercki: KONIE dla polskiego sportu

 • Totalizator Sportowy – organizator wyścigów konnych i mecenas sportu
  Piotr Kamiński – Członek Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu Totalizatora Sportowego Sp z o. o.
 • Możliwości i korzyści wyścigów konnych
  Lara Sawaya – Dyrektor Światowego Festiwalu Wyścigów Koni Czystej Krwi Arabskiej Jego Wysokości Szejka Mansoor Bin Zayed Al Nahyan
 • Organizacja i finansowanie wyścigów konnych w Szwecji
  Ilmari Halinen – Dyrektor Departamentu ds. Międzynarodowych ATG Szwecja
  Bogusław Heba – ATG Polska
 • Nowe możliwości rozwoju wyścigów konnych – kłusaki
  Benoit Fabrega – Dyrektor Departamentu ds. Międzynarodowych Cheval Français
  Roman Mateusiak – Prezes Stowarzyszenia Hodowców i Użytkowników Kłusaków
 • Pozycja wyścigów i zakładów w Europie
  Jean-Pierre Kratzer – Prezydent Europejskiej Unii Kłusa (UET)
 • Jeździectwo – perspektywy rozwoju dyscypliny sportu
  Wacław Pruchniewicz – Polski Związek Jeździecki

dr Michał Wierusz-Kowalski i Monika Słowik – prowadzenie panelu.

13:10- 13:50 | III. Panel ekspercki: KONIE dla polskiej kultury

 • Koń polski – dobrem narodowym – znaczenie konia w polskiej tradycji i kulturze
  Radosław Wiszniowski – Polski Związek Jeździecki
 • Tory wyścigów konnych w Polsce – pomniki historii i ich przyszłość
  Feliks Klimczak – Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
  Włodzimierz Bąkowski – Dyrektor Toru Służewiec
  Magdalena Rutkowska – Prezes Zarządu Hipodromu Sopot
  Monika Słowik – Tor Partynice we Wrocławiu

dr Michał Wierusz-Kowalski i Monika Słowik – prowadzenie panelu.

13:50 – 13:55 | Podsumowanie Konferencji

Michał Szczerba – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Wyścigów Konnych i Jeździectwa

14:00 | Lunch w Restauracji Sejmowej „Hawełka” – Nowy Dom Poselski

Scroll to Top