Dodatkowa aukcja ogierów zimnokrwistych w Radzyminie

W dniu 16 lutego 2013 roku w Radzyminie odbyła się tzw. dodatkowa aukcja ogierów zimnokrwistych. Do kwalifikacji przystąpiło 9 ogierów i wszystkie uzyskały wpis do księgi stadnej. 6 koni pochodziło z terenu Mazowsza, 2 z Podlasia i 1 z Lubelszczyzny. Ogiery były w dobrej kondycji, prawidłowo przygotowane do oceny oraz próby dzielności. Interesujące jest to, że od pewnego czasu hodowcy wykazują znaczne zainteresowanie końmi maści karej co dało odzwierciedlenie w Radzyminie, 6 z 9 ogierów było karych, 2 gniade i jeden kasztanowaty. Bonitacja mieściła się w przedziale 79-82 pkt. Ponieważ aukcja odbyła się na targowicy w dniu handlowym, ogiery cieszyły się dużym zainteresowaniem licznego grona rolników i hodowców.

Fot. Marzena Woźbińska

Scroll to Top