Aktualności

Zwycięzcy konkursu o nagrodę PZHK podczas Cavaliady w Lublinie

5 marca 2013 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Skoki przez przeszkody, ·

W dniu 02 mar­ca pod­czas Cavaliada Tour w Lublinie roze­gra­no kon­kurs nr 6 – Małej Rundy o nagro­dę Polskiego Związku Hodowców Koni. Zwycięzcą kon­kur­su został Dominik Słodczyk na kla­czy Sonia. Klacz Sonia w ¾ posia­da mało­pol­ski rodo­wód – jej mat­ką jest mało­pol­ska klacz Skala po Kwartet xo, nato­miast ojcem Graf Quidam, któ­re­go mat­ką jest rów­nież mało­pol­ska klacz Grafia po Dalipan m.

Miejsce dru­gie przy­pa­dło Maksymilianowi Wechcie na holsz­tyń­skiej kla­czy Calanda (Chambertin hol. – Gaenseblume hol. Po Lord ca lan­do hol.).

Na miej­scu trze­cim upla­so­wał się Krzysztof Tarasek na koniu rasy west­fal­skiej – Lord Qredo de Galoubet (Lord Siclau old. – Fine Fleur du Val s.f. po Qredo den Paulstra s.f.).

Nagrody w tym kon­kur­sie wrę­czał Prezes Lubelskiego Związku Hodowców Koni – Henryk Wójtowicz.

Fot. Katarzyna Milbrat

Hodowca i Jeździec