Aktualności

Teraźniejszość i przyszłość koników polskich?

8 kwietnia 2013 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, · Rasa:

W imie­niu orga­ni­za­to­rów obcho­dów 30-lecia hodow­li koni­ków pol­skich w Stadzie Ogierów w Sierakowie i kon­fe­ren­cji nauko­wej pt.: „Teraźniejszość i przy­szłość koni­ków pol­skich?” ser­decz­nie zapra­sza­my do Sierakowa w dniach 23 – 25 sierp­nia 2013 r.

Hodowca i Jeździec