Aktualności

Wyniki kontroli po aferze z koniną

9 kwietnia 2013 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

- Polska jed­ną z ofiar afe­ry fał­szo­wa­nia woło­wi­ny koni­ną, a nie głów­nym spraw­cą – mówi Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Stanisław Kowalczyk. Są już wyni­ki dużej kon­tro­li, któ­rą Komisja Europejska zle­ci­ła w związ­ku z afe­rą we wszyst­kich kra­jach Wspólnoty. (…)

Źródło i wię­cej infor­ma­cji: biznes.interia.pl

Hodowca i Jeździec