Aktualności

San Moritz xx uznany w Niemczech

9 maja 2013 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, · Rasa:

cytatPolski ogier peł­nej krwi angiel­skiej, kary San Moritz (Roulette – Santa Monika/Who Knows) został uzna­ny w czte­rech, nie­miec­kich związ­kach hodow­la­nych. Wyhodowany w Stadninie Koni Widzów ogier bie­gał 4 sezo­ny, zwy­cię­ża­jąc 10 razy (m.in. w Nagrodach Derby, St. Leger, Kozienic).
W 2012 roku ogier pokrył gru­pę kla­czy pół­krwi anglo­arab­skiej w SK Janów Podlaski.

Wyniki Wiosennego Uznawania Prussendorf 10.04.2013 – TUTAJ.

Warto pod­kre­ślić, że San Moritz jest kolej­nym pol­skim ogie­rem pełenj krwi doce­nio­nym przez zachod­nio­eu­ro­pej­skie związ­ki hodow­la­ne. Wcześniej z powo­dze­niem wyko­rzy­sty­wa­no konie takie jak:

Kreator (Babant – Kodina) hod. SK Krasne, uzna­ny w KWPN
Cyrkon (Enjoy Plan – Czarnogóra) hod. SK Iwno, uzna­ny w Związku Holsztyńskim
Barnauł (Club House – Barmanka) hod. SK Kozienice, uzna­ny w Związku Holsztyńskim
Stravinsky ex Trachit (Revlon Boy – Tykwa) hod. SK Iwno, uzna­ny w Związkach: Trakeńskim, KWPN, SWB i Bawarii

Źródło: www.bazakoni.pl

Hodowca i Jeździec