Aktualności

Zmiany w programach hodowli

27 maja 2013 · Kategoria: Programy hodowli, Zakłady Treningowe, · Rasa: ,,,,

Polski Związek Hodowców Koni, po wspólnych ustaleniach Komisji Ksiąg Stadnych Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi, Koni Rasy Wielkopolskiej i Małopolskiej oraz po konsultacjach z hodowcami, informuje iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało poniższe zmiany w programach hodowli, które będą obowiązywać od 20 czerwca 2013 roku, z wyjątkiem punktu I.3, który obowiązywać będzie od 1 stycznia 2014 r.

I. Próby dzielności ogierów i klaczy

1. Stacjonarna próba dzielności ogierów sp, wlkp, m oraz importowanych po 60-dniowym treningu zaprzęgowym (w miejsce próby po 100-dniowym treningu zaprzęgowym)

Program kwalifikacji

 1. Badanie weterynaryjne ogólnego stanu zdrowia (w tym sprawdzenie szczepień przeciwko grypie w paszporcie hodowlanym) oraz zmierzenie ogiera (trzy podstawowe wymiary).
 2. Ocena ogierów na płycie i prezentacja w ręku na trójkącie (w stępie i kłusie).
  Ogier prezentowany będzie indywidualnie, na płycie oraz w ruchu w ręku na trójkącie.
  Ogiery maści: srokatej, tarantowatej, izabelowatej, bułanej muszą uzyskać bonitację minimum 78 pkt. Ogiery pozostałych maści muszą uzyskać bonitację minimum 78 pkt., w tym minimum 15 pkt. za stęp i kłus oraz 4 pkt. za głowę i szyję.
 3. Przegląd w ręku na twardej nawierzchni – w stępie i kłusie.
 4. Ocena ruchu luzem. Za ruch luzem (kłus, galop) oraz stęp w ręku ogiery muszą uzyskać następujące noty: ogiery „kolorowe” – minimum 18 pkt., pozostałe 21 pkt. Maksymalnie każdy ogier może uzyskać za te trzy cechy 30 pkt. (po 10 pkt. za każdą cechę).
 5. Sprawdzenie stopnia przygotowania ogiera do pracy w zaprzęgu i ocena jakości ruchu (stęp i kłus) w zaprzęgu. Za ruch w zaprzęgu (stęp i kłus) ogiery „kolorowe” muszą uzyskać minimum 12 pkt., a pozostałe min. 14 pkt. Maksymalnie każdy ogier za te elementy może uzyskać 20 pkt (po 10 pkt. za każdą cechę).
  Podczas ruchu w zaprzęgu (stęp, kłus) oceniane będą następujące elementy: obszerność, regularność, energia, swoboda, elastyczność, takt, zaangażowanie zadu. Ogier musi dać się zaprząc przez nie więcej niż 3 osoby i bez oporu cofnąć się między dyszelki. Podciąganie pojazdu jednokonnego w kierunku ogiera jest niedopuszczalne. Ocenie pracy w zaprzęgu poddawane są tylko te ogiery, których eksterier został pozytywnie oceniony przez Komisję.

Zarówno podczas prezentacji w ręku jak i kwalifikacji w zaprzęgu dopuszczone jest wędzidło grube, dwuczęściowe. Ogier bez oporów musi podawać wszystkie nogi.
Sprawdzenia stopnia przygotowania ogiera dokonuje Kierownik Zakładu w obecności członka Komisji.
Ogier, który nie spełnia któregoś z w/w wymogów, nie będzie przyjęty do Zakładu Treningowego.

Program próby

Próba trwa dwa dni. W czasie treningu i próby obowiązuje uprząż szorowa, jednolita dla wszystkich ogierów uczestniczących w treningu i próbie. Pożądane jest mierzenie czasu przy użyciu fotokomórki.

DZIEŃ PIERWSZY:

 1. Próba na czworoboku wg załączonego programu
  Próba na czworoboku przeprowadzona jest w pojeździe lekkim, 2-osiowym, o dwóch dyszlach. Pojazd maratonowy jednokonny ze sprawnym hamulcem.

  Lp.ProgramOcenione elementy
  1.A – wjazd kłusem roboczym
  X – zatrzymanie, ukłon
  utrzymanie linii prostej
  nieruchomość
  2.XGCM – kłus roboczyutrzymanie rytmu i impulsu
  3.MXK – wydłużyć wykrok
  KAF – kłus roboczy
  poszerzenie wykroku,
  utrzymanie impulsu. Przejścia
  4.FXH – wydłużyć wykrok
  HCM – kłus roboczy
  poszerzenie wykroku,
  utrzymanie impulsu. Przejścia
  5.MXK – stęp pośredniregularność i długość wykroku
  6.KAF – kłus roboczyutrzymanie rytmu. Postawa
  7.FXH – stęp pośredniregularność i długość wykroku
  8.HCMBRAD – kłus roboczyutrzymanie rytmu. Postawa
  9.D – koło w prawo o średnicy 20 m
  D – koło w lewo o średnicy 20 m
  regularność, dokładność figury. Zgięcie na kołach
  10.DX – kłus roboczy
  X – zatrzymanie, ukłon
  utrzymanie linii prostej,
  nieruchomość
  Opuścić czworobok stępem pośrednim

   

  Oceny ogólne
  1.Chody stępObszerność, regularność, swoboda i takt10
  2.Chody kłusObszerność, regularność, swoboda i takt10
  3.ImpulsChęć do ruchu naprzód, zaangażowanie zadu10
  4.PosłuszeństwoReakcja na pomoce, współpraca z powożącym10
  5.Przydatność do
  pracy w zaprzęgu
  Chęć do współpracy10
  Maksymalna liczba punktów50

  Skala ocen:

  • 10 pkt. – wybitny
  • 9 pkt. – bardzo dobry
  • 8 pkt. – dobry
  • 7 pkt. – dosyć dobry
  • 6 pkt. – zadawalający
  • 5 pkt. – dostateczny
  • 4 pkt. – niedostateczna
  • 3 pkt. – prawie zły
  • 2 pkt. – zły
  • 1 pkt. – bardzo zły

  Punkty bonifikacyjne przyznaje się według poniższej tabeli:

  Punkty czworobokowePunkty bonifikacyjne
  48,5 – 50,010,0 pkt.
  46,5 – 48,09,5 pkt.
  44,5 – 46,09,0 pkt.
  42,5 – 44,08,5 pkt.
  40,5 – 42,08,0 pkt.
  38,5 – 40,07,5 pkt.
  36,5 – 38,07,0 pkt.
  34,5 – 36,06,5 pkt.
  32,5 – 34,06,0 pkt.
  30,5 – 32,05,5 pkt.
  28,5 – 30,05,0 pkt.
  26,5 – 28,04,5 pkt.
  24,5 – 26,04,0 pkt.
  22,5 – 24,03,5 pkt.
  20,5 – 22,03,0 pkt.
  18,5 – 20,02,5 pkt.
  16,5 – 18,02,0 pkt.
  14,5 – 16,01,5 pkt.
  14 i mniejdyskwalifikacja
 2. Próba szybkości w kłusie na dystansie 1 km
  Teren płaski, podłoże naturalne (piaszczyste, żwirowe, trawiaste). Pojazd jak w próbie na czworoboku.

  • Ogiery sp, wlkp, importowane:
   Najlepszy wynik, za który przyznaje się maksymalną liczbę punktów bonifikacyjnych (10 pkt.) ustala się na 2 min 49 sek. Przejazd w czasie krótszym niż 2 min 49 sek nie jest nagradzany dodatkowymi punktami bonifikacyjnymi. Przekroczenie czasu 3 min 40 sek skutkuje dyskwalifikacją. Każde przejście przez ogiera z kłusa do galopu na 5 foulee jest karane dodaniem do uzyskanego czasu 5 sekund. Po 5. przejściu do galopu na 5 foulee następuje dyskwalifikacja.

   Norma czasu Norma czasu dla złych warunków pogodowych
   Czas odCzas doPkt.Czas odCzas doPkt.
   i mniej00:02:4910,0i mniej0:03:0610,0
   00:02:5000:02:529,50:03:070:03:099,5
   00:02:5300:02:559,00:03:100:03:129,0
   00:02:5600:02:588,50:03:130:03:158,5
   00:02:5900:03:018,00:03:160:03:188,0
   00:03:0200:03:047,50:03:190:03:217,5
   00:03:0500:03:077,00:03:220:03:247,0
   00:03:0800:03:106,50:03:250:03:276,5
   00:03:1100:03:136,00:03:280:03:306,0
   00:03:1400:03:165,50:03:310:03:335,5
   00:03:1700:03:195,00:03:340:03:365,0
   00:03:2000:03:224,50:03:370:03:394,5
   00:03:2300:03:254,00:03:400:03:424,0
   00:03:2600:03:283,50:03:430:03:453,5
   00:03:2900:03:313,00:03:460:03:483,0
   00:03:3200:03:342,50:03:490:03:512,5
   00:03:3500:03:372,00:03:520:03:542,0
   00:03:3800:03:401,50:03:550:03:571,5
   00:03:41i więcejdyskwa-
   lifikacja
   0:03:58i więcejdyskwa-
   lifikacja
  • Ogiery małopolskie:
   Najlepszy wynik, za który przyznaje się maksymalną liczbę punktów bonifikacyjnych (10 pkt.) ustala się na 2 min 59 sek. Przejazd w czasie krótszym niż 2 min 59 sek. nie jest nagradzany dodatkowymi punktami bonifikacyjnymi. Przekroczenie czasu 3 min 50 sek. skutkuje dyskwalifikacją. Każde przejście przez ogiera z kłusa do galopu na 5 foulee jest karane dodaniem do uzyskanego czasu 5 sekund. Po 5. przejściu do galopu na 5 foulee następuje dyskwalifikacja.

   Norma czasu Norma czasu dla złych warunków pogodowych
   Czas odCzas doPkt.Czas odCzas doPkt.
   i mniej0:02:5910,0i mniej0:03:1710,0
   0:03:000:03:029,50:03:180:03:209,5
   0:03:030:03:059,00:03:210:03:239,0
   0:03:060:03:088,50:03:240:03:268,5
   0:03:090:03:118,00:03:270:03:298,0
   0:03:120:03:147,50:03:300:03:327,5
   0:03:150:03:177,00:03:330:03:357,0
   0:03:180:03:206,50:03:360:03:386,5
   0:03:210:03:236,00:03:390:03:416,0
   0:03:240:03:265,50:03:420:03:445,5
   0:03:270:03:295,00:03:450:03:475,0
   0:03:300:03:324,50:03:480:03:504,5
   0:03:330:03:354,00:03:510:03:534,0
   0:03:360:03:383,50:03:540:03:563,5
   0:03:390:03:413,00:03:570:03:593,0
   0:03:420:03:442,50:04:000:04:022,5
   0:03:450:03:472,00:04:030:04:052,0
   0:03:480:03:501,50:04:060:04:081,5
   0:03:51i więcejdyskwa-
   lifikacja
   0:04:09i więcejdyskwa-
   lifikacja

DZIEŃ DRUGI:

 1. Próba wytrzymałości
  Chody przemienne stęp i kłus. Dystans 2 km. Teren płaski, podłoże naturalne (piaszczyste, żwirowe, trawiaste). Próba odbywa się w pojeździe z dwoma dyszelkami o długości zgodnej z regułami powożenia. Pojazdy muszą spełniać podstawowe warunki bezpieczeństwa. Obciążenie równe 100 % masy ciała ogiera (masa pojazdu + powożącego + ładunek).

  • Wszystkie ogiery (sp, wlkp, importowane i m):
   Najlepszy wynik, za który przyznaje się maksymalną liczbę punktów bonifikacyjnych (10 pkt.) ustala się na 6 min 09 sek. Przejazd w czasie krótszym niż 6 min. 09 sek. nie jest nagradzany dodatkowymi punktami bonifikacyjnymi. Przekroczenie czasu 7 min. 51 sek. skutkuje dyskwalifikacją. Każde przejście przez ogiera z kłusa do galopu na 5 foulee jest karane dodaniem do uzyskanego czasu 5 sekund. Po 5. przejściu do galopu na 5 foulee następuje dyskwalifikacja.

   Norma czasu Norma czasu dla złych warunków pogodowych
   Czas odCzas doPkt.Czas odCzas doPkt.
   i mniej0:06:0910,0i mniej0:06:4610,0
   0:06:100:06:159,50:06:470:06:529,5
   0:06:160:06:219,00:06:530:06:589,0
   0:06:220:06:278,50:06:590:07:048,5
   0:06:280:06:338,00:07:050:07:108,0
   0:06:340:06:397,50:07:110:07:167,5
   0:06:400:06:457,00:07:170:07:227,0
   0:06:460:06:516,50:07:230:07:286,5
   0:06:520:06:576,00:07:290:07:346,0
   0:06:580:07:035,50:07:350:07:405,5
   0:07:040:07:095,00:07:410:07:465,0
   0:07:100:07:154,50:07:470:07:524,5
   0:07:160:07:214,00:07:530:07:584,0
   0:07:220:07:273,50:07:590:08:043,5
   0:07:280:07:333,00:08:050:08:103,0
   0:07:340:07:392,50:08:110:08:162,5
   0:07:400:07:452,00:08:170:08:222,0
   0:07:460:07:511,50:08:230:08:281,5
   0:07:52i więcejdyskwa-
   lifikacja
   0:08:29i więcejdyskwa-
   lifikacja
 2. Próba szybkości w stępie
  Warunki dotyczące pojazdu, uprzęży, obciążenia i podłoża, jak w próbie wytrzymałości. Dystans 500 m.

  • Ogiery sp, wlkp, importowane:
   Norma czasu 3 min 26 sek. Przejazd w czasie krótszym niż 3 min. 26 sek. nie jest nagradzany dodatkowymi punktami bonifikacyjnymi. Przekroczenie czasu 4 min. 34 sek. skutkuje dyskwalifikacją. Każde przejście przez ogiera ze stępa do kłusa na 5 kroków jest karane dodaniem do uzyskanego czasu 5 sekund. Po 5. przejściu do kłusa na 5 kroków następuje dyskwalifikacja.

   Norma czasu Norma czasu dla złych warunków pogodowych
   Czas odCzas doPkt.Czas odCzas doPkt.
   i mniej00:03:2610,0i mniej0:03:4910,0
   00:03:2700:03:309,50:04:530:04:569,5
   00:03:3100:03:349,00:04:520:04:559,0
   00:03:3500:03:388,50:04:170:04:208,5
   00:03:3900:03:428,00:04:210:04:248,0
   00:03:4300:03:467,50:04:250:04:287,5
   00:03:4700:03:507,00:04:290:04:327,0
   00:03:5100:03:546,50:04:330:04:366,5
   00:03:5500:03:586,00:04:370:04:406,0
   00:04:5900:04:025,50:04:410:04:445,5
   00:04:0300:04:065,00:04:450:04:485,0
   00:04:0700:04:104,50:04:490:04:524,5
   00:04:1100:04:144,00:04:530:04:564,0
   00:04:1500:04:183,50:04:570:05:003,5
   00:04:1900:04:223,00:05:010:05:043,0
   00:04:2300:04:262,50:05:050:05:082,5
   00:04:2700:04:302,00:05:090:05:122,0
   00:04:3100:04:341,50:05:130:05:161,5
   00:04:35i więcejdyskwa-
   lifikacja
   0:05:17i więcejdyskwa-
   lifikacja
  • Ogiery małopolskie:
   Norma czasu 3 min. 45 sek. Przejazd w czasie krótszym niż 3 min. 45 sek. nie jest nagradzany dodatkowymi punktami bonifikacyjnymi. Przekroczenie czasu 4 min. 53 sek. skutkuje dyskwalifikacją. Każde przejście przez ogiera ze stępa do kłusa na 5 kroków jest karane dodaniem do uzyskanego czasu 5 sekund. Po 5. przejściu do kłusa na 5 kroków następuje dyskwalifikacja.

   Norma czasu Norma czasu dla złych warunków pogodowych
   Czas odCzas doPkt.Czas odCzas doPkt.
   i mniej0:03:4510,0i mniej0:04:0810,0
   0:03:460:03:499,50:04:090:04:129,5
   0:03:500:03:539,00:04:130:04:169,0
   0:03:540:03:578,50:04:170:04:208,5
   0:03:580:04:018,00:04:210:04:248,0
   0:04:020:04:057,50:04:250:04:287,5
   0:04:060:04:097,00:04:290:04:327,0
   0:04:100:04:136,50:04:330:04:366,5
   0:04:140:04:176,00:04:370:04:406,0
   0:04:180:04:215,50:04:410:04:445,5
   0:04:220:04:255,00:04:450:04:485,0
   0:04:260:04:294,50:04:490:04:524,5
   0:04:300:04:334,00:04:530:04:564,0
   0:04:340:04:373,50:04:570:05:003,5
   0:04:380:04:413,00:05:010:05:043,0
   0:04:420:04:452,50:05:050:05:082,5
   0:04:460:04:492,00:05:090:05:122,0
   0:04:500:04:531,50:05:130:05:161,5
   0:04:54i więcejdyskwa-
   lifikacja
   0:05:17i więcejdyskwa-
   lifikacja

Uwagi:

 • W przypadku złych warunków podczas przeprowadzania próby dzielności (pogoda, podłoże) Komisja Oceny ma prawo złagodzić normy czasowe poszczególnych elementów próby (maksymalnie o 10%).
 • W przypadku objawów złego samopoczucia ogiera podczas próby (np. kolka moczowa, kulawizna) Komisja Oceny ma prawo wycofać ogiera z próby.
 • W przypadku, gdy wyniki osiągane przez jednego z ogierów w poszczególnych elementach próby znacznie odbiegają od rezultatów pozostałych ogierów w stawce, Komisja Oceny ma prawo wycofać ogiera z próby.
 • Dyskwalifikacja w jednym z elementów próby (1 punkt bonifikacyjny za którykolwiek z elementów próby) oznacza automatyczną dyskwalifikację w wynikach końcowych próby dzielności – ogier nie kończy próby.

Na wynik próby składają się oceny wystawione przez Kierownika Zakładu Treningowego na podstawie obserwacji w trakcie treningu, ocen komisji wystawionych podczas dwóch dni próby i ocen obcego powożącego dokonującego oceny na 8-14 dni przed próbą. Oceny obcego powożącego wystawiane są na podstawie próby na czworoboku i oceny tych samych elementów, które następnie ocenia Komisja. Oceny obcego powożącego są przeliczane tak samo jak oceny Komisji. Oceny te są przekazywane prowadzącemu księgę i nie są ujawniane do czasu zakończenia próby.
Kierownik Zakładu Treningowego zobowiązany jest do przedstawienia wyników oceny w przeddzień próby. Oceniając charakter i temperament Kierownik Zakładu Treningowego bierze pod uwagę to, że:

 • Charakter jest to zespół cech psychicznych, właściwych danemu koniowi, które przejawiają się w jego świadomym działaniu. Wyrazem charakteru konia jest również jego stosunek do innych koni oraz ludzi. W populacji można wyróżnić między innymi: konie łagodne lub gwałtowne, łatwe lub trudne w obsłudze, odważne lub tchórzliwe, przyjazne lub złośliwe. Poważnymi wadami charakteru z punktu widzenia użytkowości są trudności w obsłudze, agresja w stosunku do ludzi i innych koni, brak ambicji i woli walki u koni sportowych.
 • Temperament jest to usposobienie konia wyrażające się w jego reakcjach psychonerwowych na wydarzenia świata zewnętrznego. Reakcje te mogą mieć różne natężenie, szybkość i różny czas trwania. Dlatego też można rozróżnić kilka typów temperamentu, biorąc pod uwagę łatwość reakcji pobudzania i hamowania na czynniki zewnętrzne. Z punktu widzenia częstych kontaktów z człowiekiem najlepiej, aby koń charakteryzował się zrównoważonym temperamentem.

Podsumowanie próby dzielności ogierów sp, wlkp, importowanych i m

Lp.CechaOcena kierownika ZTOcena obcego powożącegoOcena komisjiWaga cechyMaksymalna liczba punktów w ocenie końcowej
1.Charakter i zachowanie10  110
2.Przydatność do użytkowania zaprzęgowego10  0,55
3.Stęp w zaprzęgu10  0,55
4.Kłus w zaprzęgu10  0,55
5.Ocena obcego powożącego 10 1,515
6.Ujeżdżenie  101,515
7.Próba szybkości w kłusie  101,515
8.Próba wytrzymałości  101,515
9.Próba szybkości w stępie  101,515
 Ogółem401040 100

Wszystkie cechy są oceniane w skali 10-punktowej. Wynik końcowy stanowi suma punktów bonifikacyjnych uzyskanych w poszczególnych elementach próby, przemnożonych przez wagi tych cech.
W wynikach próby dzielności po 60-dniowym treningu zaprzęgowym nie będą stosowane oceny słowne (używane w metodzie indeksowej: wybitny, bardzo dobry itd.), a będzie podawany wynik punktowy ogiera, zajęte miejsce, liczba uczestniczących w próbie ogierów oraz średnia stawki i odchylenie standardowe (SD).

SD (odchylenie standardowe) w pierwszych latach ZT zaprzęgowego będzie liczone wspólnie dla stawki ogierów śląskich i szlachetnych. Natomiast wyniki próby dzielności sklasyfikowane zostaną osobno dla ogierów śląskich, osobno dla ogierów małopolskich i osobno dla grupy ogierów sp, wlkp i importowanych.

 • Ogier sp i wlkp, kończący ZT zaprzęgowy uzyskuje wpis do księgi, gdy uzyska wynik równy co najmniej średniej stawki.
 • Ogier m, kończący ZT zaprzęgowy uzyskuje wpis do księgi, gdy uzyska wynik równy co najmniej średniej stawki – (minus) 1 SD. Aby ogier m mógł być użyty w rozrodzie w rasach sp i wlkp musi uzyskać wynik równy co najmniej średniej stawki.
 • Ogier importowany uzyskuje wpis do księgi, gdy uzyska wynik równy co najmniej średniej stawki + (plus) 1 SD.
 • Ogier maści kolorowej uzyskuje wpis do księgi, gdy uzyska wynik równy co najmniej średniej stawki – (minus) 1 SD.

2. Stacjonarna próba dzielności ogierów ras sp, wlkp, m i importowanych po 100-dniowym treningu wierzchowym

 • Wynik próby dzielności po 100 dniach treningu wierzchowego będzie podawany metodą punktową, a nie jak dotychczas metodą indeksową. Elementy oceniane oraz wagi cech pozostają bez zmian w stosunku do metody indeksowej.
 • W wynikach próby dzielności ogierów po 100-dniowym treningu wierzchowym nie będą stosowane oceny słowne (używane w metodzie indeksowej: wybitny, bardzo dobry itd.), a będzie podawany wynik punktowy ogiera, zajęte miejsce, liczba uczestniczących w próbie ogierów oraz średnia stawki i odchylenie standardowe (SD).
 • Ogiery sp, wlkp i m kończące ZT wierzchowy mogą uzyskać wpis do księgi stadnej po otrzymaniu wyniku równego co najmniej średniej stawki.
 • Ogiery importowane kończące ZT wierzchowy mogą uzyskać wpis do księgi stadnej po otrzymaniu wyniku równego co najmniej średniej stawki + (plus) 1 SD.
 • Ogier, który został wycofany z pierwszego treningu z powodu kontuzji i/lub choroby, może przystąpić do powtórnego treningu na takich samych warunkach (wiek i koszty), jak inne ogiery powtarzające trening. W tym przypadku wynik końcowy nie jest obniżany o 10%.

3. Stacjonarne i polowe próby dzielności klaczy ras sp, wlkp, m i importowanych

 • Klacze sp, wlkp i importowane poddawane stacjonarnym i polowym próbom dzielności mają być w dniu próby mierzone i bonitowane w celu wpisu do księgi (ten przepis ma obowiązywać od 2014 r.).
 • W polowych próbach dzielności klaczy, zaproponowana wcześniej ocena mierna, wejdzie w zakres oceny niedostatecznej (ten przepis ma obowiązywać od 2014 r.).

II. Uznawanie i kategoryzacja ogierów na podstawie wyników alternatywnych prób dzielności

1. Uznawanie ogierów ras sp, wlkp, trk i importowanych na podstawie wyników uzyskanych w MPMK w WKKW

W przypadku, gdy w konkursach dla danej kategorii wiekowej (4, 5 lub 6 lat) uczestniczyło do 10 koni polskiej hodowli, do wpisu do księgi pretendują konie zajmujące w wynikach końcowych miejsca 1-2, które uczestniczyły we wszystkich trzech próbach i zostały sklasyfikowane w wynikach końcowych. W przypadku koni 4-letnich uwzględnia się wyniki po odjęciu punktów za ocenę na płycie.
Ogier hodowli zagranicznej, który ma być uznany na podstawie wyników MPMK w WKKW nie może być gorszy niż koń polskiej hodowli zajmujący 1. miejsce. W przypadku koni 4-letnich uwzględnia się wyniki po odjęciu punktów za ocenę na płycie.

W przypadku, gdy w konkursach dla danej kategorii wiekowej (4, 5 lub 6 lat) uczestniczyło powyżej 10 koni polskiej hodowli, do wpisu do księgi pretendują konie z miejsc 1-4, które uczestniczyły we wszystkich trzech próbach i zostały sklasyfikowane w wynikach końcowych. W przypadku koni 4-letnich uwzględnia się wyniki po odjęciu punktów za ocenę na płycie.
Ogier hodowli zagranicznej, który ma być uznany na podstawie wyników w MPMK w WKKW nie może być gorszy niż koń polskiej hodowli zajmujący 2. miejsce. W przypadku koni 4-letnich uwzględnia się wyniki po odjęciu punktów za ocenę na płycie.

Uznawanie ogierów rasy małopolskiej na podstawie wyników w MPMK w WKKW pozostaje bez zmian.

2. Uznawanie ogierów ras m, sp, wlkp, trk i importowanych na podstawie wyników uzyskanych w MPMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi

W przypadku, gdy w konkursach dla danej kategorii wiekowej (4, 5 lub 6 lat) uczestniczyło we wszystkich trzech próbach i zostało sklasyfikowanych w wynikach końcowych do 5 koni polskiej hodowli, o wpis do księgi może się ubiegać się tylko zwycięzca (1m.), pod warunkiem, że uzyskał wynik końcowy co najmniej 22,5 punktu.
Ogier hodowli zagranicznej, który ma być uznany na podstawie MPMK w powożeniu nie może być gorszy od zwycięzcy polskiej hodowli, a jego wynik końcowy musi wynosić minimum 23 punkty.

W przypadku, gdy w konkursach dla danej kategorii wiekowej (4, 5 lub 6 lat) uczestniczyło we wszystkich trzech próbach i zostało sklasyfikowanych w wynikach końcowych od 6 do 10 koni polskiej hodowli, o wpis do księgi mogą się ubiegać ogiery zajmujące 1. i 2. miejsce, pod warunkiem, że uzyskały wynik końcowy co najmniej 22,5 punktu.
Ogier hodowli zagranicznej, który ma być uznany na podstawie MPMK w powożeniu, nie może być gorszy od konia polskiej hodowli, który zajął 2. miejsce, a jego wynik końcowy musi wynosić minimum 23 punkty.

W przypadku, gdy w konkursach dla danej kategorii wiekowej (4, 5 lub 6 lat) uczestniczyło we wszystkich trzech próbach i zostało sklasyfikowanych w wynikach końcowych powyżej 10 koni polskiej hodowli, o wpis do księgi mogą ubiegać się ogiery, które otrzymały wynik co najmniej 22,5 pkt (bez względu na zajęte miejsce).
Ogier hodowli zagranicznej, który ma być uznany na podstawie MPMK w powożeniu musi otrzymać wynik minimum 23 pkt.

3. Uznawanie ogierów rasy małopolskiej na podstawie wyników uzyskanych w sportowych rajdach konnych (rajdach długodystansowych)

 • Ogiery 6-letnie, aby uzyskać wpis do księgi muszą ukończyć MPMK w tempie powyżej 15 km/h, na 1 i 2 bramkę weterynaryjną wchodzić w czasie poniżej 5 min. i na wszystkich bramkach otrzymać za ruch ocenę „A”;
 • Ogiery 7-letnie i starsze, aby uzyskać wpis do księgi muszą dwukrotnie ukończyć konkurs 1* (min. 80 km) w tempie powyżej 15 km/h na zawodach krajowych lub międzynarodowych, w ciągu 2 sezonów startowych.

4. Kategoryzacja ogierów i klaczy ras m, sp, wlkp, trk i importowanych

 1. Aby ogier ras m, sp, wlkp, trk i importowanych mógł uzyskać kategorię B na podstawie wyników MPMK, musi spełnić takie same wymagania, jak w przypadku wpisu do księgi stadnej.
 2. Wprowadzony zostaje dodatkowy prefiks dla klaczy ras sp, wlkp, i importowanych, które ukończą polową lub stacjonarną próbę dzielności ze średnim wynikiem 7,5 pkt za cechy: stęp, kłus, galop i skoki luzem oraz zostaną zbonitowane na minimum 78 pkt. Prefiks oraz wynik próby dzielności ma być wpisywany w paszporcie klaczy. Właściciele klaczy, które w przeszłości ukończyły próby dzielności, mają prawo ubiegać się o wpis wyników do paszportu, po okazaniu oficjalnej dokumentacji. Przy kategoryzacji klaczy obowiązują następujące prefiksy: 1. Premia związkowa, 2. Sport, 3. Potomstwo, 4. Elita.

III. Pozostałe zmiany w programie hodowli ras: sp i wlkp

 1. Każda klacz hodowli zagranicznej, której potomstwo pretenduje do wpisu do ksiąg stadnych sp i wlkp, musi w swoim rodzimym związku posiadać wpis do księgi głównej.
 2. Zmiana w zapisie do programu sp: celem programu hodowli polskiego konia szlachetnego półkrwi jest wyhodowanie konia skokowego lub ujeżdżeniowego.
 3. Spośród koni wpisanych do księgi stadnej KWPN, do ksiąg sp i wlkp dopuszczone zostaną tylko konie z prefiksem „RP”, który oznacza konie wierzchowe.

Uzasadnienie

Liczba ogierów kwalifikowanych każdego roku do wierzchowych zakładów treningowych spadła do poziomu kilkunastu sztuk (w 2011 r. – 14szt., w 2012 r. – 15 szt.), który nie pozwala na dalsze stosowanie metody indeksowej. Z tego powodu opracowana została punktowa metoda oceny, uwzględniająca wagi cech i odchylenie standardowe, czyli parametry wykorzystywane dotychczas w liczeniu indeksu wartości użytkowej. Jest to jedyne rozwiązanie umożliwiające kontynuację oceny ogierów w ZT w tak nielicznych stawkach. W nowym systemie ocen zrezygnowano z podawania ocen słownych, które w przypadku testu ogierów nie mają większego znaczenia (najważniejszy jest wynik punktowy w odniesieniu do średniej stawki).

W zaprzęgowym zakładzie treningowym liczba ogierów jest jeszcze mniejsza (2011 r. – 6 szt., 2012 r. – 3 szt.). Niezależnie od liczby koni, organizacja ZT wymaga zatrudnienia sędziów, jeźdźców/powożących, trenerów i innych osób niezbędnych to przeprowadzenia treningu i próby, co generuje wysokie koszty. Po dokładnej analizie wymagań stawianych ogierom poszczególnych ras, dostosowano program zaprzęgowej próby dzielności ogierów sp, wlkp, m i importowanych do zaprzęgowej próby ogierów śląskich i zaproponowano zorganizowanie ich w jednym Zakładzie Treningowym. Ogiery rasy śląskiej nadal będą oceniane i klasyfikowane odrębnie, natomiast średnia i odchylenie standardowe zostaną wyliczone ze stawki ogierów wszystkich ras.

Zmiany związane z uznawaniem ogierów na podstawie wyników w MPMK wynikają z potrzeby zaostrzenia tego etapu selekcji, ponieważ duża liczba ogierów przeciętnej jakości stara się w ten sposób o wpis do ksiąg stadnych, a zależy nam na dopuszczaniu do rozrodu tylko najlepszego materiału hodowlanego. Jednocześnie zrównanie wymagań dla uzyskania przez ogiery kategorii B z wymogami dla wpisu do ksiąg ułatwi uznanym ogierom dalszą karierę hodowlaną.

Pozostałe zmiany wynikają z obserwacji poczynionych przez Komisje Ksiąg Stadnych, analiz dotychczas przeprowadzonych prób dzielności klaczy i ogierów oraz wniosków zgłaszanych przez hodowców i właścicieli koni.

Hodowca i Jeździec