II Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych

Regulamin

Ludźmierz, 6-7 lipca 2013 r.

Organizatorzy:

 • Urząd Miasta i Gminy Nowy Targ
 • Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie
 • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Patronat Honorowy:

 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pan Stanisław Kalemba
 • Marszałek Województwa Małopolskiego – Pan Marek Sowa

Data i miejsce:

 • 6-7 lipca 2013 r., Ludźmierz

Program wystawy:

6 lipca 2013 r. /sobota/

 • 11:00 – przywitanie gości, otwarcie konkursu oceny zwierząt
 • 11:30 – wycena zwierząt, wybór Superczempionów Wystawy
 • 14:00 – konie na ringu, ocena owiec i bydła
 • 17:00 – występy artystyczne ( zespoły góralskie, orkiestry)
 • 19:00 – wieczór Hodowcy

7 lipca 2013 r. /niedziela/

 • 9:00 – Msza Święta w Sanktuarium w Ludźmierzu w intencji Hodowców
 • 11:00 – uroczyste otwarcie wystawy i wręczenie nagród dla Hodowców
 • 13:00 – konkurs wiedzy rolniczej (KRUS, szkoła rolnicza)
 • pokaz oscypka
 • 13:30 – pokaz nagrodzonych zwierząt (bydło, owce, konie)
 • 14:30 – Konkurs Młodego Hodowcy
 • 15:00 – wyścigi równoległe koni
 • 16:00 – Pokaz Owczarków Podhalańskich
 • występy zespołów regionalnych
 • degustacja potraw

Sędziowie:

 • Ewelina Cześnik
 • Dorota Müller
 • Paweł Pasiut

Sekretariat:

 • Magdalena Błaż

Zgłoszenia do Wystawy prosimy składać według załączonego formularza
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2013 r. na adres:

Małopolski Związek Hodowców Koni
ul. Konrada Wallenroda 59/104
30-867 Kraków
mail: rospond_ozhk@wp.pl

Maksymalna ilość koni 30 szt., decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. Warunki weterynaryjne:
  • Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą posiadać paszport PZHK, oraz posiadać aktualne szczepienia przeciwko grypie, wpisane do paszportu.
  • Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji, potwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarza weterynarii.
  • Stosowne świadectwa i paszporty należy złożyć przed pokazem w biurze wystawy.
  • Zaświadczenie wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, że zwierzęta (konie) pochodzą z miejsca wolne od chorób zakaźnych. Zaświadczenie powinno być wydane na 10 dni przed wystawą.
 2. Zasady organizacyjne i system sędziowania
  • We wszystkich konkursach/klasach mogą brać udział wyłącznie konie rasy małopolskiej, polski koń szlachetnej półkrwi, polski koń zimnokrwisty huculskiej i śląskiej urodzone w Polsce, zarejestrowane w Polskim Związku Hodowców Koni.
  • Prezenterzy powinni być schludnie ubrani, nie wolno im nosić na sobie w trakcie prezentacji koni, ubrań posiadających jakiekolwiek ogłoszenia lub informacje, które mogłyby wskazywać pochodzenie prezentowanego konia lub wskazywać jego właściciela.
  • Prezenterzy winni mieć ukończone 15 lat. W przypadku prezenterów nieletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów zezwalająca na uczestnictwo i prezentację koni w pokazie, którą należy złożyć w sekretariacie pokazu przed jego rozpoczęciem.
  • Wszystkie konie muszą być prezentowane w ogłowiach z wędzidłem.
  • Komisja ma prawo odmówić oceny konia, który jest: kulawy, zraniony, niebezpieczny lub nieprzygotowany do pokazu.
  • Nadużywanie bata oraz innych przedmiotów służących do nadmiernego pobudzania koni jest zabronione podczas trwania pokazu.
  • Stanowiska:
   • konie zostaną ulokowane w boksach (maksymalna ilość koni 30 szt.).
   • słomę zapewnia organizator.

ZASADY OCENY I POKAZU KONI

 1. Na wystawie mogą być przedstawione konie: klacze i ogiery hodowli krajowej, stanowiące własność prywatnych i uspołecznionych gospodarstw rolnych;a. spełniające warunki wpisu do ksiąg głównych koni zarodowych rasy małopolskiej. polski koń szlachetnej półkrwi, polski koń zimnokrwisty, śląskiej
 2. Oceny koni dokonuje Komisja Sędziowska. Rywalizacja odbywa się w następujących klasach:
  • klacze trzyletnie i starsze rasy małopolskiej (5 szt.) – klasa I
  • klacze trzyletnie i starsze rasy polski koń szlachetnej półkrwi (5 szt.) – klasa II
  • klacze trzyletnie i starsze rasy polski koń zimnokrwisty (5 szt.) – klasa III
  • klacze trzyletnie i starsze rasy śląskiej (15 szt.) – klasa IV
 3. Konie w klasach I-V pokazywane będą w ręku w pozycji stój, w stępie i kłusie na ringu pokazowym według poniższego schematu:
  Schemat pokazu w ringuSystem punktacji (z dokładnością do 0,5 pkt):

  • typ – maksymalnie 10 pkt.
  • pokrój – maksymalnie 10 pkt.
  • stęp – maksymalnie 10 pkt.
  • kłus – maksymalnie 10 pkt.
  • ogólne wrażenie, przygotowanie, prezentacja – maksymalnie 10 pkt.

  Razem – maksymalnie 50 punktów.

  Skala ocen:
  10 pkt. – doskonała 5 pkt. – mierna
  9 pkt. – bardzo dobra 4 pkt. – niedostateczna
  8 pkt. – dobra 3 pkt. – prawie zła
  7 pkt. – zadawalająca 2 pkt. – zła
  6 pkt. – dostateczna 1 pkt. – bardzo zła
 4. Katalog sporządzony jest w oparciu o dokumenty hodowlane koni przekazane przez Okręgowe Związki Hodowców Koni oraz indywidualnych wystawców.
  Katalog zawiera następujące dane o koniu:

  1. numer katalogowy,
  2. nazwę konia,
  3. płeć,
  4. dokładną datę urodzenia,
  5. maść,
  6. rodowód konia,
  7. hodowcę,
  8. właściciela – wystawcę.

Ilość punktów przyznawanych przez poszczególnych sędziów będzie równocześnie ogłaszana na tabliczkach. Oceną ostateczną dla każdego konia będzie średnia punktów przyznanych przez co najmniej trzech sędziów.
W przypadku jednakowej ilości punktów o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa ilość punktów przyznanych za typ. Jeżeli ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch. W przypadku identycznej punktacji także za ruch, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje sędzia rozjemczy.
Ocena jest ważna jeśli została dokonana w pełnym składzie Komisji. Orzeczenie Komisji jest ostateczne. Po zakończeniu prac Komisja sporządza protokół i podaje do publicznej wiadomości wyniki oceny.

 1. Wybór Czempiona
  Jeżeli liczba przedstawionych do oceny koni w poszczególnych klasach wynosi co najmniej 5 szt. klaczy Komisja Sędziowska może wyłonić Czempiona i Wiceczempiona wystawy w danej rasie.
  Klacze które zajęły miejsca od 1-3 w klasie I w rasie małopolskiej – kwalifikują się do czempionatu klaczy.
  Czempion klaczy – zostanie wybrany przez Komisję Sędziowską drogą pisemnego głosowania spośród klaczy, które zajęły od I do III miejsca w klasie I rasy małopolskiej. Wiceczempiona klaczy Komisja wybiera spośród pozostałych klaczy zakwalifikowanych do czempionatu, znajdujących się na placu. Według identycznych zasad następuje wybór Czempionki i Wiceczempionki w pozostałych klasach II (polski koń szlachetnej półkrwi), III (polski koń zimnokrwisty), IV ( śląskiej).
 2. Przewidywane nagrody finansowe dla koni:
  • 600 zł – za tytuł Czempiona
  • 300 zł – za tytuł Wiceczempiona

Zdrowie

Konie, które okażą się być kulawe będą oceniane lub wycofane w zależności od woli i decyzji sędziów. Sędziowie wyłączą konia, którego kulawizna wskazywała będzie na ból.

Okrucieństwo

Nadużywanie bata, nadmierne podniecanie koni hałasem i straszenie ich lub zadawanie bólu jakimkolwiek sposobem jest zabronione na całym terenie pokazu i stajen w każdym czasie.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

 1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
 2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania pomocy.
 3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenni, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów.
 4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
 5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
Przewiń do góry