Aktualności

Zmiany w eliminacjach MPMK w III Regionie PZJ

12 czerwca 2013 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie, ·

Informujemy, że nastą­pi­ła zmia­na ter­mi­nu jed­nej z kwa­li­fi­ka­cji (2 prze­jaz­dy eli­mi­na­cyj­ne) do MPMK w ujeż­dże­niu dla koni 4‑letnich w III Regionie PZJ. Eliminacje w Mosznej odbę­dą się 2 tygo­dnie póź­niej niż pier­wot­nie pla­no­wa­no, czy­li w dniach 28 – 30 czerw­ca.
Organizator prze­pra­sza za zmia­nę ter­mi­nu zawo­dów.

Hodowca i Jeździec