Aktualności

Katalog ogierów ras szlachetnych 2013

17 czerwca 2013 · Kategoria: ZT Ogierów, · Rasa: ,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem ogie­rów ras szla­chet­nych zgło­szo­nych do kwa­li­fi­ka­cji do 100-dniowego tre­nin­gu sta­cjo­nar­ne­go o pro­fi­lu wierz­cho­wym w ZT Bogusławice (24 – 25 czerw­ca).

Hodowca i Jeździec