Zasadnicza próba dzielności koni hc KRUSZYN 2013

Propozycje udziału w zawodach koni rasy huculskiej
– zasadnicza próba dzielności

KRUSZYN 2013, kujawsko-pomorskie
28 września 2013 r.

Organizator:

 • Stadnina Koni Huculskich „Huculska Kraina”

Miejsce i termin imprezy:

Kruszyn, ul. Zbożowa 37, gm. Sicienko, powiat bydgoski

 • Podłoże: Trawiaste
 • Wiek koni: W próbie dzielności koni młodych mogą brać udział konie 3-letnie i starsze a klacze źrebne do 6 m-ca ciąży – za zgodą lekarza weterynarii
 • Wiek zawodników: Ukończone 12 lat

Obsada sędziowska:

 • Gospodarz toru: Andrzej Goraus
 • Sędzia główny: Andrzej Goraus
 • Sędziowie wyznaczeni przez Kujawko-Pomorski Związek Hodowców Koni

Program zawodów:

 • do godz. 8:00 – przyjazd ekip
 • 8:30 – odprawa techniczna + obejście trasy przebiegu ścieżki
 • 9:30 – ocena płytowa
 • 12:30 – ścieżka huculska – próba dzielności
 • 16:00 – posiłek
 • 17:00 – ogłoszenie wyników

Próba dzielności zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem określonym w programie hodowli koni rasy huculskiej (przy zgłoszeniu min. 3 ogierów lub 3 klaczy) dostępny na stronie www.pzhk.pl.

Zgłoszenia udziału w zawodach należy przesłać mailem wypełniając załączony formularz – wyłącznie na adres SKH „Huculska Kraina” huculskakraina@wp.pl w terminie do 30.07.2013 r.

Zawodnik może startować w próbie dzielności na nieograniczonej liczbie koni.

Obowiązuje paszport.

Liczba koni w próbie dzielności ograniczona do 20 sztuk. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki weterynaryjne:

Obowiązuje posiadanie paszportów z aktualnymi szczepieniami przeciw grypie.
Schemat szczepień:

 • szczepienie podstawowe
  pierwsze szczepienie – dzień wykonania
  drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21 dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia
 • szczepienie przypominające
  co 12 m-cy od ostatniego szczepienia (żadne szczepienie przypominające nie może odbyć się później niż na 14 dni przed przybyciem na zawody)

Brak właściwych szczepień i wszelkie objawy choroby będą powodować wydanie decyzji przez lekarza weterynarii o niedopuszczeniu konia do zawodów.
Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji.

WAŻNE! Ocena stanu zdrowia koni oraz czystość chodów przeprowadzona zostanie przez lekarza weterynarii podczas oceny płytowej.

Warunki uczestnictwa:

Opłata organizacyjna wynosi 80 zł od konia. Boks – 20 zł od konia (liczba boksów ograniczona – pierwszeństwo mają ogiery i klacze ze źrebakami).
Opłata hodowlana za próbę dzielności dla PZHK pobierana jest oddzielnie, wg cennika.
Konie należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą, wiadra na wodę i paszę oraz własne uwiązy.
Przyjazd klaczy ze źrebakiem jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu.
Zawodnicy zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów konnych, wystawione przez lekarza medycyny sportowej (ważne 6 m-cy) lub zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do udziału w zawodach w Kruszynie w dniu 28 września 2013 r.

W przypadku nieletnich zawodników organizator wymaga pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w zawodach w Kruszynie w dniu 28.09.2013 r.
Zawodnicy obowiązani są posiadać twarde nakrycie głowy z trzypunktowym zapięciem, obuwie jeździeckie i klasyczny rząd jeździecki (wędzidło zwykłe).
Organizator nie ubezpiecza koni i ludzi na transport i czas trwania imprezy oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże i zdarzenia losowe, mające miejsce w tym czasie. Uczestnicy zobowiązani są do zawarcia stosownego, pełnego ubezpieczenia NNW na czas udziału w zawodach.
Obowiązkowa obecność na odprawie technicznej – z pełną dokumentacją zawodników i koni.

Organizator zabezpiecza:

 • boksy (liczba ograniczona – pierwszeństwo mają ogiery i klacze ze źrebakami) i stanowiska dla koni wraz z sianem i słomą
 • opiekę medyczną i weterynaryjną

Zakwaterowanie:

We własnym zakresie:

UWAGA:

Wszelkie protesty składane podczas zawodów przez zawodników, właścicieli koni lub szefów ekip w terminie do 1 godziny od zdarzenia lub ½ godziny po zakończeniu zawodów rozpatrywać będzie powołana w tym celu komisja odwoławcza. Warunkiem zgłoszenia protestu jest wplata 100,- zł na rzecz organizatorów, która przepada jeżeli protest zostanie oddalony.

Organizatorzy proszą o zachowanie porządku i bezpieczeństwa podczas trwania całej imprezy, a wszystkim uczestnikom życzą uzyskania jak najlepszych wyników.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt z SKH Huculska Kraina tel. 608-396-090.

Podczas trwania całej imprezy obowiązuje Kodeks postępowania z koniem (dostępny na stronie www.pzj.pl)

Przewiń do góry