Aktualności

Zmiany w eliminacjach MPMK w IV Regionie PZJ

20 czerwca 2013 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie, ·

Informujemy, że nastą­pi­ła zmia­na w ter­mi­na­rzu kwa­li­fi­ka­cji do MPMK w ujeż­dże­niu dla koni 4-letnich w IV Regionie PZJ.
Zamiast 2 (z 4-ech) prze­jaz­dów kwa­li­fi­ka­cyj­nych pod­czas eli­mi­na­cji w dniach 19 – 21 lip­ca we Wrocławiu, odbę­dą się one w tym samym cza­sie w Strzegomiu.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec