Aktualności

Bazyliada 2013

17 lipca 2013 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, Imprezy hodowlane, · Rasa:

W dniach 3 – 4 sierp­nia 2013r. w HZKP „Bazylia” w Pilchowicach odbę­dzie się V Specjalistyczna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – koni rasy Konik Polski. Organizatorzy ser­decz­nie zapra­sza­ją Hodowców Koników Polskich do udzia­łu w Wystawie i kon­kur­sach, a Publiczność na dobrą zaba­wę przy licz­nych atrak­cjach.

Szczegółowe infor­ma­cje na stro­nie Organizatora. Do pobra­nia for­mu­larz zgło­sze­nio­wy.

PROGRAM

03.08.2013 – SOBOTA

 • Próby dziel­no­ści Koników Polskich
 • Licencjonowanie ogie­rów i kla­czy, opis źre­biąt
 • Ocena hodow­la­na ogie­rów i kla­czy
 • Sympozjum nauko­we
 • Ognisko dla hodow­ców

04.08.2013 – NIEDZIELA od godz. 14:00

 • Prezentacja wysta­wia­nych koni
 • Wybór SUPERCZEMPIONA V Bazyliady
 • Pokazy rycer­skie
 • Konikowy Wierzchowy Czempionat Użytkowości
 • Prezentacja zaprzę­gów
 • Konikowy Zaprzęgowy Czempionat Użytkowości
 • Pokaz jaz­dy samo­cho­dów tere­no­wych

* Organizator zastrze­ga sobie pra­wo do zmian w pro­gra­mie.

Hodowca i Jeździec