Kwalifikacje młodych ogierów huculskich 2013

Informujemy zainteresowanych hodowców oraz właścicieli koni rasy huculskiej, że zgodnie z ustaleniami Komisji Księgi Stadnej, tegoroczna kwalifikacja młodych ogierów rasy huculskiej do wpisu do księgi stadnej odbędzie się w dniach 22-24 października 2013 r.

Do kwalifikacji można przedstawić ogiery urodzone do dnia 31 maja 2011 r.

Ogiery należy zgłaszać do biura Polskiego Związku Hodowców Koni za pośrednictwem właściwych OZHK/WZHK do dnia 13 września 2013 r., podając:

  • nazwę i numer identyfikacyjny ogiera;
  • aktualny telefon kontaktowy do właściciela ogiera;
  • wstępną bonitację ogiera;
  • 3 podstawowe wymiary ogiera.

Komisja Księgi Stadnej ustali konkretne miejsca i terminy kwalifikacji na podstawie liczby ogierów oraz regionów, z których pochodzą zgłoszone do kwalifikacji ogiery (minimalna liczba ogierów przedstawionych do kwalifikacji w danym miejscu – 5 sztuk). W każdym z wyznaczonych miejsc kwalifikacji w godzinach 7:00 – 9:30 przewidziana jest obowiązkowa identyfikacja oraz mierzenie zgłoszonych wcześniej do PZHK koni. Bezpośrednio po ocenie, ogiery zakwalifikowane mogą zaliczać wstępną próbę polową, niezbędną przy wpisie ogiera do księgi stadnej.

Informujemy również, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego, właściciele ogierów rasy huculskiej przedstawianych do wpisu do księgi stadnej są zobowiązani do uiszczenia, najpóźniej do dnia 27 września 2013 r. (piątek), opłaty kwalifikacyjnej na konto PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wysokości 100 zł za każdego zgłoszonego ogiera. Na przelewie należy nanieść adnotację „Zgłoszenie ogiera huculskiego”.

Ogiery nie zgłoszone do PZHK w terminie lub takie, za które nie zostanie uiszczona opłata, nie zostaną ujęte w katalogu i dopuszczone do kwalifikacji.

Przewiń do góry