Aktualności

Relacja z MPMK w skokach on‐line

23 sierpnia 2013 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Szanowni Państwo już dziś od godzi­ny 12:45 zapra­sza­my na rela­cję on‐line z naj­waż­niej­sze­go wyda­rze­nia hodow­la­ne­go pod patro­na­tem PZHK, czy­li Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy.

Realizatorem trans­mi­sji jest mie­sięcz­nik:

Świat Koni

Program transmisji ON‐LINE:

Piątek 23.08.2013

 • Godzina 12:45
  • I pół­fi­nał koni 5‐letnich hod. pol. – kon­kurs nr. 1 z oce­ną sty­lu konia
  • I pół­fi­nał koni 5‐letnich hod. zagr. – kon­kurs nr. 2 z oce­ną sty­lu konia
 • Godzina 15:45
  • I pół­fi­nał koni 6‐letnich hod. pol. – kon­kurs nr.3 dokład­no­ści Art.238.1.1
  • I pół­fi­nał koni 6‐letnich hod. zagr. – kon­kurs nr.4 dokład­no­ści Art.238.1.1
 • Godzina 18:00
  • I pół­fi­nał koni 7‐letnich hod. pol. – kon­kurs nr. 5 dokład­no­ści Art.238.1.1
  • I pół­fi­nał koni 7‐letnich hod. zagr. – kon­kurs nr.6 dokład­no­ści Art.238.1.1

Sobota 24.08.2013

 • Godzina 8:00
  • II pół­fi­nał koni 4‐letnich hod. pol. – kon­kurs nr.7 z oce­na sty­lu konia
  • II pół­fi­nał koni 4‐letnich hod. zagr. – kon­kurs nr.8 z oce­ną sty­lu konia
 • Godzina 11:30
  • II pół­fi­nał koni 5‐letnich hod. pol. – kon­kurs nr.9 z oce­ną sty­lu konia
  • II pół­fi­nał koni 5‐letnich hod. zagr. – kon­kurs nr.10 z oce­ną sty­lu konia
 • Godzina 14:30
  • II pół­fi­nał koni 6‐letnich hod. pol. – kon­kurs nr.11 zwy­kły Art.238.2.1.
  • II pół­fi­nał koni 6‐letnich hod.zagr. – kon­kurs nr.12 zwy­kły Art.238.2.1.
 • Godzina 16:45
  • II pół­fi­nał koni 7‐letnich hod. pol. – kon­kurs nr.13 zwy­kły Art.238.2.1.
  • II pół­fi­nał koni 7‐letnich hod. zagr. – kon­kurs nr. 14 zwy­kły Art.238.2.1.

Niedziela 25.08.2013

 • Godzina 8:00
  • Finał koni 4‐letnich hod. pol. – kon­kurs nr.15 z oce­ną sty­lu konia o Nagrodę Master Film Ltd.
  • Finał koni 4‐letnich hod. zagr. – kon­kurs nr.16 z oce­ną sty­lu konia o Nagrodę Wadim Plast
 • Godzina 10:45
  • Finał koni 5‐letnich hod. pol. – kon­kurs nr.17 z oce­ną sty­lu konia o Nagrodę Bentley Polska
  • Finał koni 5‐letnich hod. zagr. – kon­kurs nr.18 z oce­ną sty­lu konia o Nagrodę mie­sięcz­ni­ka „Świat Koni”
 • Godzina 13:00
  • Finał koni 6‐letnich hod. pol. – kon­kurs nr.19 dokład­no­ści bez roz­gryw­ki o Nagrodę Agencji Nieruchomości Rolnych
  • Finał koni 6‐letnich hod. zagr. – kon­kurs nr.20 dokład­no­ści bez roz­gryw­ki o Nagrodę kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec”
 • Godzina 14:45
  • Finał koni 7‐letnich hod. pol. – kon­kurs nr.21 dokład­no­ści bez roz­gryw­ki o Nagrodę Polskiego Związku Jeździeckiego
  • Finał koni 7‐letnich hod. zagr. – kon­kurs nr.22 dokład­no­ści bez roz­gryw­ki o Nagrodę Firmy Roja Sp. z o.o.

Ewentualna roz­gryw­ka o miej­sca meda­lo­we na zasa­dach kon­kur­su zwy­kłe­go (art.238.2.1)

Hodowca i Jeździec