Aktualności

III Ogólnopolski Czempionat Hodowlany koni rasy sp w skokach luzem

30 września 2013 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki, · Rasa:

Już 19 paź­dzier­ni­ka w Zakrzowie odbę­dzie się III Ogólnopolski Czempionat Hodowlany koni rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi w sko­kach luzem. Po szcze­gó­ło­we infor­ma­cje – zasa­dy oce­nia­nia koni oraz for­mu­larz zgło­sze­nio­wy, odsy­ła­my na stro­nę Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni.

III Ogólnopolski Czempionat Hodowlany koni rasy SP w skokach luzem

Hodowca i Jeździec