Aktualności

Propozycje MPMK w ujeżdżeniu

3 września 2013 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi Mistrzostw Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu, któ­re odbę­dą się w dniach 27 – 29 wrze­śnia na tere­nie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec