Aktualności

Filmy z próby dzielności w ZT Bogusławice

14 października 2013 · Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: ,,,,

Zapraszamy do obej­rze­nia fil­mów z pró­by dziel­no­ści w Zakładzie Treningowym w Bogusławicach, któ­ra odby­ła się w dniach 2 – 3 paź­dzier­ni­ka.

Hodowca i Jeździec