Aktualności

Ogłoszenie ZHKWlkp

22 listopada 2013 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe, ·

W dniach: 26 i 27 listo­pa­da biu­ro Związku Hodowców Koni Wielkopolskich w Gnieźnie będzie nie­czyn­ne z powo­du prze­rwy w dosta­wie ener­gii elek­trycz­nej (Energetyka Gniezno). W spra­wach pil­nych pro­si­my kon­tak­to­wać się na poda­ne na stro­nie inter­ne­to­wej nume­ry tele­fo­nów komór­ko­wych.
Hodowców z tego regio­nu za utrud­nie­nia prze­pra­sza­my.

Hodowca i Jeździec