Aktualności

Uwaga! Zmiana godziny naboru klaczy rasy śląskiej do ZT

27 stycznia 2014 · Kategoria: ZT Klaczy, · Rasa:

Informujemy, że godzi­na kwa­li­fi­ka­cji kla­czy rasy ślą­skiej do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu zaprzę­go­we­go w Zakładzie Treningowym w Książu (11 lute­go 2014 r. – wto­rek) na proś­bę hodow­ców zosta­ła prze­su­nię­ta na godzi­nę 11:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Hodowca i Jeździec