Aktualności

Wyniki kategoryzacji ogierów

27 stycznia 2014 · Kategoria: Rejestr ogierów, · Rasa: ,,

W zakładce Kategorie ogierów opublikowaliśmy pełną listę ogierów, które zostały poddane kategoryzacji na koniec 2013 roku. Kategoryzację przeprowadzono na podstawie liczby zgromadzonych punktów hodowlanych za potomstwo zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Koniowatych (dane z 5 grudnia 2013 r.), wyników Mistrzostw Polski Młodych Koni oraz Zakładów Treningowych.

Wzorem ubiegłego roku, wychodząc naprzeciw prośbom hodowców, Polski Związek Hodowców Koni wystąpił do Komisji Ksiąg Stadnych o niewycofywanie z rozrodu, a wprowadzenie na listę rezerwy hodowlanej ogierów z odpowiednią karierą w ZT lub MPMK. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą na najbliższym posiedzeniu odpowiednie Komisje Ksiąg Stadnych.

Objaśnienie podanych oznaczeń kategorii:

  • B ogier spełnił warunek uzyskania kategorii B na podstawie zebranych punktów hodowlanych (min. 35 pkt.)
  • B/mpmk ogier spełnił warunek uzyskania kategorii B na podstawie wyniku MPMK (dodatkowo podany uwzględniany rocznik MPMK)
  • B-utrz ogier spełnił warunek utrzymania kategorii B na podstawie zebranych punktów hodowlanych (min. 70 pkt.)
  • B-utrz/mpmk ogier spełnił warunek utrzymania kategorii B na podstawie wyniku MPMK i zebranych punktów hodowlanych (min. 20 pkt.)
  • B-utrz/sport ogier spełnił warunek utrzymania kategorii B na podstawie kariery sportowej i zebranych punktów hodowlanych (min. 20 pkt.)
  • rezerwa ogier decyzją KKS czasowo wprowadzony do rezerwy hodowlanej
  • zagrożony ogier mający prawo kryć w sezonie 2014, jednak w przypadku nieuzyskania odpowiedniej liczby punktów hodowlanych, zagrożony wycofaniem z rozrodu z dniem 01.01.2015 r.
  • wycofany ogier niespełniający warunków kategoryzacji, wycofany z rozrodu
Hodowca i Jeździec