Aktualności

Zmiany w programach hodowli koni ras m, wlkp i sp

10 lutego 2014 · Kategoria: Programy hodowli, · Rasa: ,,

Polski Związek Hodowców Koni, po wspólnych ustaleniach Komisji Ksiąg Stadnych Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi, Koni Rasy Wielkopolskiej i Małopolskiej oraz po konsultacjach z hodowcami, informuje iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało poniższe zmiany w programach hodowli, które obowiązują od 1 lutego 2014 roku, a programy koni rasy małopolskiej, wielkopolskiej oraz polski koń szlachetny półkrwi powinny być realizowane zgodnie z wprowadzonymi zmianami.

Zmiany te dotyczącą:

 • zasad przeprowadzania prób dzielności klaczy i ogierów;
 • zasad wpisywania klaczy ras szlachetnych do ksiąg stadnych;
 • progu bonitacyjnego dla klaczy rasy m przy wpisie do księgi;
 • zasad wpisu ogierów ras zagranicznych do ksiąg stadnych sp i wlkp.
 1. Wnioskujemy o skreślenie zapisu, zaakceptowanego pismem z dn. 06.06.2012 r. (sygnatura ŻW sdp/jp 8621-12/12(1825), dotyczącego wprowadzenia obligatoryjnych prób dzielności dla wszystkich klaczy sp i wlkp, ubiegających się o wpis do ksiąg stadnych od 2014 r.
 2. Pismem z dn. 20.12.2012 r. wnioskowaliśmy o wprowadzenie zmiany do „Programu hodowli koni” ras małopolskiej, wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi o następującym brzmieniu:
  „Od 2014 r. klacze z zaliczoną próbą dzielności (wynik min. dostateczny) będą wpisywane do księgi głównej GI, a klacze bez zdanej próby dzielności będą wpisywane do księgi głównej GII (z możliwością przepisywania do GI po zaliczeniu próby). Tylko klacze z zaliczoną próbą dzielności (GI) będą mogły być matkami ogierów.”
  Jednak na kolejnych spotkaniach członkowie Komisji Ksiąg Stadnych ras: małopolskiej, wielkopolskiej oraz polskiego konia szlachetnego półkrwi powrócili do ww. zagadnienia i mając na względzie obecną sytuację na rynku hodowlanym, uznali, że powyższy zapis był jednak przedwczesny. W związku z tym prosimy o wykreślenie powyższej poprawki.
 3. Wnioskujemy o wprowadzenie do regulaminu stacjonarnych prób dzielności klaczy i ogierów zapisu w brzmieniu:
  „Niezaliczenie jednego elementu próby (dyskwalifikacja w jednym z elementów próby) powoduje niezaliczenie całej próby dzielności.”
 4. Minimalna liczba klaczy przystępujących do polowych prób wierzchowych wynosi 5 sztuk, natomiast minimalna liczba klaczy przystępujących do polowych prób zaprzęgowych wynosi 3 sztuki.
 5. Klacze rasy małopolskiej przy wpisie do księgi muszą uzyskać w ocenie pokroju w skali 100-punktowej co najmniej 72 pkt, natomiast klacze pochodzące od matek niewpisanych do ksiąg, muszą uzyskać co najmniej 75 pkt. bonitacyjnych, w tym za typ minimum 13 pkt.
 6. Do 10 pierwszych miejsc w rankingu WBFSH z ostatnich trzech lat, zostaje rozszerzona lista najlepszych zagranicznych związków hodowlanych, z których ogiery i klacze, po spełnieniu pozostałych wymaganych programami (wraz z poprawkami) kryteriów, mają prawo być wpisane do księgi lub/i dopuszczone na stałe lub warunkowo do rozpłodu w rasach sp i wlkp.
 7. Ogier hodowli niemieckiej w wieku 3-4 lat, który został dopuszczony do rozrodu przez wiodące niemieckie związki hodowlane na podstawie körungu (licencji) oraz ukończył test 30-dniowy, w którym jedną z końcowych ocen otrzymanych za skoki lub ujeżdżenie jest min. 8 pkt., może zostać wpisany do księgi sp i warunkowo dopuszczony do rozpłodu w rasach sp i wlkp. Ogier taki ma prawo pokryć 25 klaczy w okresie 1 roku od momentu uzyskania wpisu do polskiej księgi i dopuszczenia do rozrodu. Dalsze użytkowanie rozpłodowe będzie zależne od spełnienia kryteriów określonych w programie hodowli.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie wyżej wymienionych zmian oraz poprawek ma na celu dostosowanie obowiązujących obecnie przepisów „Programów hodowli koni” do pojawiających się w hodowli i próbach użytkowości nowych, nieuregulowanych dotąd żadnymi zapisami, sytuacji. Wprowadzenie obowiązkowych prób dzielności dla klaczy-matek ogierów jest ze wszech miar uzasadnione, jednak okazało się decyzją przedwczesną, biorąc pod uwagę świadomość hodowlaną i możliwości hodowców.

Dotychczas za wiodące zagraniczne związki hodowlane uznawane były te, które były zrzeszone w WBFSH oraz w ostatnich trzech latach zajmowały lokaty 1-3 w oficjalnych rankingach WBFSH, w dyscyplinach: ujeżdżenie, skoki przez przeszkody i WKKW. Obecnie komisje widzą potrzebę rozszerzenia tej puli do 10 miejsca w wymienionych dyscyplinach, gdyż polscy hodowcy koni wierzchowych coraz częściej wnioskują o użycie nasienia ogierów zagranicznych wpisanych do wielu europejskich ksiąg stadnych, ale i tak konie z niektórych ksiąg stadnych będą wymagały indywidualnych decyzji każdej z Komisji Ksiąg.

Hodowca i Jeździec