Aktualności

Eliminacje MPMK w I Regionie PZJ w ujeżdżeniu

21 marca 2014 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie, ·

Uprzejmie infor­mu­jemy, że w sezo­nie 2014 r. zawo­dów kwa­li­fi­ka­cyj­nych do MPMK w ujeż­dże­niu, w Regionie I PZJ (woj. kujawsko-pomorskie, pomor­skie, warmińsko-mazurskie) zosta­ły zapro­po­no­wane i usta­lone nastę­pu­jące ter­miny i miej­sca:

A  –  Ujeżdżenie (konie 4‑, 5- i 6‑letnie)

  • ZO‑A Kwieki, Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych – 20 – 21.06. (4 prze­jazdy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
  • ZO‑A Kwidzyn, LKS „Nadwiślanin” – 22 – 23.08. (4 prze­jazdy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
Hodowca i Jeździec